Догађаји

30. новембар, 2020.

Обавјештење о јавној расправи на Приједлог буџета општине Осмаци за 2021. годину

Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСМАЦИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:privreda.finansije@osmaci.org

Матични број:01876643

Жирорачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 04-400-8-1/20

Датум: 15.10.2020.године        

 

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о јавној расправи на  Приједлог буџета општине Осмаци за 2021. годину

Јавна расправа на Приједлог Буџета општине Осмаци за 2021. годину одржаће се у четвртак 05.11.2020. године са почетком у 13.00 часова у сали СО Осмаци.

                                                                                                      

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

________________________

Младен Поповић дипл.ек

Подели: