Događaji

30. novembar, 2020.

Poziv za 29. redovnu sjednicu SO-e Osmaci

R e p u b l i k a S r p s k a  

OPŠTINA OSMACI    

SKUPŠTINA   OPŠTINE OSMACI  

Broj: 01-013-___/20  Datum:20.11.2020 godine                                            

P O Z I V    

Za ____________________________________ iz_____________________________________  

Na osnovu člana 37. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine opštine Osmaci (,,Službeni glasnik opštine Osmaci'' broj: 3/17 i 5/18) sazivam 29 redovnu sjednicu Skupštine opštine Osmaci.    

Sjednica će se održati dana 26.11.2020. god. (Četvrtak)  sa početkom u  16,00 časova u sali za sjednice SO-e  opštine  Osmaci, za istu predlažem  sledeći:    

D n e v n i  r e d    

Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice SO-e Osmaci. Informacija o radu Načelnika opštine. Predlog nacrta budžeta opštine Osmaci za 2021. godinu. Izvještaj o realizaciji budžeta za period 01.01.-30.09.2020. godine. Rješavanje po zahtjevima. Tekuća pitanja. Molimo Vas da planirate  Vaše obaveze,  te sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme.    

S poštovanjem!  

    PREDSJEDNIK SO

__________________________  

       Milan Popović

Podeli: