Novosti

31. avgust, 2018.

Javna licitacija za sječu i prodaju stabala

OPŠTINA OSMACI
Načelnik opštine
Komisija za licitaciju četinarskih trupaca

Broj: 02-014-130-3/18
Datum: 31. 08. 2018. godine

Opštinska komisija za licitaciju četinarskih trupaca, formirana rješenjem Načelnika opštine br. 02-014-130/18  od 05. 06. 2018. godine,  raspisuje

JAVNU  LICITACIJU ZA SJEČU I PRODAJU STABALA

  1.  Javna licitacija će se održati u prostorijama opštine Osmaci dana 07. 09. 2018. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova.
  2. Stabla koja su predmet prodaje nalaze se u sklopu Spomen parka u Osmacima i ispred Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Osmaci. Procijenjena količina stabala je oko 50 m3, a 90% stabala je crnogorično drvo.
  3. Početna cijena stabala utvrđuje se na osnovu cjenovnika šumskih drvnih sortimenata Javnog preduzeća „Šume Republike Srpske“.


U Osmacima, 31. 08. 2018. godine

Predsjednik komisije
______________________

Podeli: