Events

10. February, 2021.

Najava za održavanje prve redovne sjednice SO-e Osmaci

Na kolegijumu Skupštine opštine Osmaci koji je održan 05.02.2021.godine, utvrđen je datum i dnevni red održavanja prve redovne sjednice SO-e.

Prva redovna sjednica će se održati 17.02.2021. godine u sali SO-e sa početkom u 16,00 časova.

Poziv za sjednicu sa dnevnim redom i materijalom za isti možete preuzeti na Web stranici opštine Osmaci u meniju Skupština u rubrici Materijal za sjednice SO

Share: