News

08. March, 2021.

Načelnik opštine Šekovići Miladin Lazić u posjeti opštini Osmaci

SASTANAK NAČELNIKA OPŠTINA OSMACI I ŠEKOVIĆI!
Načelnik opštine Šekovići Miladin Lazić posjetio je opštinu Osmake i zajedno sa načelnikom opštine Osmaci Radanom Sarićem obišao radove nasipanja i uređenje puta Sajtovići-Raševo.
Ovom prilikom Miladin Lazić je iskazao zahvalnost i zadovoljstvo na inicijativi načelnika opštine Osmaci Radana Sarića na uređenju ove trase puta i ponudio pomoć i učešće opštine Šekovići na ovom projektu a sve sa ciljem bolje frekvencije građana između ove dvije opštine.
Takođe načelnici ovih dviju opština u razgovoru su konstatovali da je neophodna veća podrška od vladinih institucija opštinama koje imaju status izrazito nerazvijenih opština.
Dogovoreno je da će ove dvije opštine biti inicijatori pokretanja održavanja konferencije na kojoj će učestvovati sve izrazito nerazvijene opštine a sa ciljem bržeg razvoja tih opština.

Share: