Events

10. December, 2020.

Poziv za 30. redovnu sjednicu SO-e Osmaci

R e p u b l i k a  S r p s k a                  

OPŠTINA OSMACI            

SKUPŠTINA        

OPŠTINE OSMACI

Broj: 01-013-___/20

Datum:10.12.2020 godine                                              

P O Z I V    

Za ____________________________________iz_____________________________________

Na osnovu člana 37. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine opštine Osmaci (,,Službeni glasnik opštine Osmaci'' broj: 3/17 i 5/18) sazivam 29 redovnu sjednicu Skupštine opštine Osmaci.  

Sjednica će se održati dana 14.12.2020. god. (Ponedeljak)  sa početkom u  16,00 časova u sali za sjednice SO-e  opštine  Osmaci, za istu predlažem  s l e d e ć i:  

D n e v n i  r e d  

  1. Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice SO-e Osmaci.
  2. Prijedlog budžeta opštine Osmaci za 2021. g.
  3. Odluka o izvršenju budžeta opštine Osmaci za 2021. g.
  4. Odluka o potvrđivanju Odluke o visini vrijiednosti nepokretnosti po zonama i visini stope poreza za nepokretnosti za 2021.g.
  5. Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir za period 2020-2022.g.
  6. Odluka o usvajanju platforme za mir.
  7. Rješavanje po zahtjevima.
  8. Tekuća pitanja.  

Molimo Vas da planirate  Vaše obaveze,  te sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme.            

S poštovanjem!                                                                                                            

PREDSJEDNIK SO                                                                                                      

__________________________                                                                                                                

Milan Popović

Share: