News

Preliminarna rang lista studentskih stipendija

Na osnovu člana 10. stav 6. i stav 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija i na osnovu predatih prijava na Javni konkurs za dodjelu studentskih stipendija za 2022/23 godinu, Komisija za stipendiranje studenata d o n o s i,

Preliminarnu rang-listu

o dodjeli studenskih stipendija

I-RANG LISTA

1.kategorija (prosjek ocjena od 9,01-10,00 iznos od 1500,00KM)

• Rakić Dejana, sa prosjekom ocjena 9,85.

2.kategorija (prosjek ocjena od 8,01-9,00 iznos od 900,00KM)

• Stanišić Natalija, sa prosjekom ocjena 8,46.

• Kmekić Kristina, sa prosjekom ocjena 8,08.

• Kojić Miloš, student sa posebnom kategorijom.

3.kategorija (prosjek ocjena od 6,50-8,00 iznos od 600,00KM)

• Riđošić Suzana, sa prosjekom ocjena 7,78.

• Dejanović Božica, sa prosjekom ocjena 7,67.

• Riđošić Dušan, sa prosjekom ocjena 7,33.

• Riđošić Slavojka, sa prosjekom ocjena 7,22.

• Mihajlović Jelena, sa prosjekom ocjena 7,00.

II-DODJELA STIPENDIJA

Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu a uplata se vrši na tekući račun studenta u šest jednakih anuiteta.

III-PRAVO PRIGOVORA I ŽALBE

Studenti imaju pravo priogovora i žalbe na preliminarnu listu Načelniku opštine u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja preliminarne liste na web i Facebook stranici opštine Osmaci i na oglasnoj tabli opštine.

IV-DONOŠENjE KONAČNE ODLUKE I POTPISIVANjE UGOVORA

Po isteku prava na prigovor i žalbu Načelnik opštine donosi konačnu odluku i zaključuje ugovor o stipendiranju studenata.

Komisija za stipendiranje studenata

 

Share: