Све новости

Invalid date

Ј А В Н И КОНКУРС за именовање предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицама у Босни и Херцеговини

Ј А В Н И КОНКУРС
за именовање предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицама у Босни и Херцеговини

Објављује се Јавни конкурс за именовање предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора у основним изборним јединицама у Босни и Херцеговини.
Кандидат за предсједника/замјеника предсједника бирачког одбора не смије бити члан политичке странке нити обављати дужност у органима политичке странке, удружења или фондације организационо или финансијски повезаним с политичком странком, нити смије бити укључен у било какве активности политичке странке и мора бити у могућности да обавља своје дужности на политички непристрасан начин.

U prilogu dostavljamo vam linkove za pristup Javnom konkursu za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

LINKOVI:

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/ - -

Link za  pristup Javnom konkursu za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/StaticDocuments/Javni%20konkurs%20za%20predsjednike%20bo_B.pdf

-Link za  JAVNI KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

- Link za registraciju    https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Register

- Link za prijavu   https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Login

Za sve dodatne informacije obratite se na info liniju, 033/251-331

 

Invalid date

Прелиминарна ранг листа студентских стипендија

На основу члана 10. став 6. и став 7. Правилника о додјели студентских стипендија и на основу предатих пријава на Јавни конкурс за додјелу студентских стипендија за 2022/23 годину, Комисија за стипендирање студената д о н о с и,

Прелиминарну ранг-листу

o додјели студенских стипендија

I-РАНГ ЛИСТА

1.категорија (просјек оцјена од 9,01-10,00 износ од 1500,00КМ)

• Ракић Дејана, са просјеком оцјена 9,85.

2.категорија (просјек оцјена од 8,01-9,00 износ од 900,00КМ)

• Станишић Наталија, са просјеком оцјена 8,46.

• Кмекић Кристина, са просјеком оцјена 8,08.

• Којић Милош, студент са посебном категоријом.

3.категорија (просјек оцјена од 6,50-8,00 износ од 600,00КМ)

• Риђошић Сузана, са просјеком оцјена 7,78.

• Дејановић Божица, са просјеком оцјена 7,67.

• Риђошић Душан, са просјеком оцјена 7,33.

• Риђошић Славојка, са просјеком оцјена 7,22.

• Михајловић Јелена, са просјеком оцјена 7,00.

II-ДОДЈЕЛА СТИПЕНДИЈА

Стипендије се додјељују за једну академску годину а уплата се врши на текући рачун студента у шест једнаких ануитета.

III-ПРАВО ПРИГОВОРА И ЖАЛБЕ

Студенти имају право приоговора и жалбе на прелиминарну листу Начелнику општине у року од 8 (осам) дана од дана објављивања прелиминарне листе на wеб и Фацебоок страници општине Осмаци и на огласној табли општине.

IV-ДОНОШЕЊЕ КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ И ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

По истеку права на приговор и жалбу Начелник општине доноси коначну одлуку и закључује уговор о стипендирању студената.

Комисија за стипендирање студената

 

Invalid date

Ј А В Н И К О Н К У Р С за додјелу студентских стипендија за 2022/23. годину

РЕПУБЛИКА СРПСКА                         

ОПШТИНА ОСМАЦИ                                                                                                                                   

НАЧЕЛНИК OПШТИНЕ

Број: 02-67-1/22                                                                                                                                   

Датум: 23.12.2022. godine

На основу члана члана 5. Правилника о додјели студентских стипендија ( „Службени гласник општина Осмаци“) број 10/22 и на основу члана 67. И 88. Статута општине Осмаци („ Службени гласник општина Осмаци“ број 3/17 и 6/22), начелник општине Осмаци расписује:

 Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за додјелу студентских стипендија за 2022/23. годину

 

Општина Осмаци расписује Конкурс за додјелу  стипендија редовним студентима за  академску 2022/23. годину. Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету општине Осмаци.

I

На конкурс се могу пријавити редовни студенти државних високошколских установа, који испуњавају следеће опште услове:

  1. Да имају стално мјесто пребивалишта на територији општине Осмаци
  2. Да студирају на високошколским установамау РС, БиХ и Србији
  3. Да не остварују право на стипендију од другог даваоца, нарочито да не остварују стипендију из јавних извора финансирања

II

Право на студентску стипендију могу остварити:
1. Редовни студенти државних високошколских установа од друге године,  који су први пут уписани на одговарајућу годину студија, а који нису обновили ниједну годину студија и који имају одговарајућу старосну доб;

2. Студенти прве године првог циклуса студија који су носиоци вукове дипломе или ђака генерације

3. Студенти са сметњама у развоју ( укључујући и прву годину студија)

III

Студентске стипендије се не додјељују:
1. Студентима прве године, изузев ученика генерације и носиоца вукове дипломе, као и студентима са сметњама у раyвоју

2. Студентима мастер студија;

3. Студентима који су у току студирања обнављали једну школску годину;

4. Студентима корисницима других стипендија

5. Студентима старијим од 24 година (четворогодишње студије) и 26 (шестогодишње студије).

IV

Уз пријаву на конкурс студенти су дужни приложити следећа основна документа:

1. Увјерење о пребивалишту –ЦИПС;

2. Увјерење Високошколске установе о првом редовном упису године студија;

3. Овјерену изјаву да студент не прима стипендију из других даваоца;

4. Овјерену кућну листу;

5. Увјерење о положеним испитима свих година студија са просјечном оцјеном;

6. Овјерену фотокопију личне карте;

7. Увјерење или рјешење о категоризацији надлежне установе о категоризацији дјеце са сметњама у развоју

V

1. Рок за подношење пријава са документацијом је 21 дан од дана објављивања конкурса на wеб страници Општине.

2.Прелиминарна ранг-листа одобрених стипендија објављује се на wеб страници Општине,Фацебоок страници општине Осмаци и на огласној табли Општине.

VI

Стипендија се додјељује у складу са Правилником о додјели студентских стипендија, Број: 02-014-326/22 од 14.12.2022.године, објављен у „Службенoм гласнику општине Осмаци“ Број 10/22.

 

                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК

                                                                                                                              Радан Сарић, дипл.ек.

Invalid date

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић боравио у посјети општини Осмаци

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић боравио у посјети општине Осмаци

Начелник општине Осмаци Радан Сарић данас је примио у званичну радну посјету Министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Алена Шеранића као и директора ЈЗУ болница Зворник Ивана Поповића и директора ЈЗУ Дома здравља Зворник Радивоја Аћимовића.

На конференцији за новинаре начелник општине Осмаци Радан Сарић се захвалио министру Алену Шеранићу на посјети општини Осмаци напоменувши да је ово друга посјета министра Шеранића нашој општини и да је данас договорена још боља сарадња са Домом здравља Зворник.

Конкретно договорено је да ће од 1. Јула почети са радом пружање услуга комплетних лабораторијских налаза као и у Зворнику.

Начелник општине Радан Сарић се овом приликом захвалио и Едину Рамићу, министру Федералног министарства расељених особа и избјеглица на пруженој помоћи око набавке и опремања стоматолошке ординације и да је данас договорено пружање стоматолошких услуга у амбуланти Осмаци најмање 2 пута недељно.

Министар Шеранић је рекао да је данас са начелником општине и директорима здравстевених установа из Зворника договорано како подићи ниво здравствених услуга на подручју општине Осмаци на један већи ниво.

Такође министар је рекао да су данас договорили конкретне кораке за набавку контејнера за социјално угрожене категорије и за оснивање дневног центра у области социјалне заштите као и покретање пројекта мале школске стоматологије на нашој општини.

Директори здравстевених установа из Зворника Иван Поповић и Радивоје Аћимовић су потврдили изјаве министра Шеранића и да је данашњи састанак организован прије свега са циљем подизања здравствених услуга и заштите становништва општине Осмака како би на тај начин задржали становништво да остану и да живе на овим просторима.

Invalid date

Општинска изборна комисија Осмаци донијела је План излагања извода из Привременог бирачког списка за изборну јединицу 081-Осмаци

На основу члана 2.13, а у вези са чл. 3.1 и 3.11 Изборног закона БиХ ( „Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) и чл. 16. 17 и  18.  Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачко списка („Службени гласник БиХ“,број: 25/20 и 38/20), Општинска изборна комисија Осмаци, на сједници одржаној 24.05.2022. године, донијела је

П Л А Н

излагања извода из Привременог бирачког списка за изборну јединицу 081-Осмаци и начин обавјештавања расељених лица о евентуалној промјени бирачке опције у Центру за бирачки списак

I

План излагања извода из Привременог бирачког списка за изборну јединицу 081-Осмаци утврђује начин обавјештавања јавности и бирача о трајању излагања извода из Привременог бирачког списка и мјестима на којим ће се извод и Централног бирачког списка бити изложен, односно доступан јавности, као и начин обавјештавања расељених лица о евентуалној промјени бирачке опције у Центру за бирачки.

II

Сврха излагања извода из Привременог централног бирачког списка на увид јавности је обезбјеђивање приступа држављанима БиХ са бирачким правом, како би могли провјерити своје податке у изводу из Централног бирачког списка и извршити исправку или допуну својих података код надлежних органа.

III

                Обавјештење јавности о трајању излагања извода из Централног бирачког списка и мјестима на којима ће бити изложени, те о поступку за вршење исправке у изводу из Централног бирачког списка и начин промјене бирачке опције расељених лица вршиће се путем плаката, огласне табле Општине Осмаци ,  и веб странице Општине Осмаци.

IV

                Извод из Привременог бирачког списка  за подручје Општине Осмаци биће изложен на сљедећим локацијама:

Р/Б

Назив мјесне заједнице

Локација

1.

МЗ Осмаци

Основна школа „ Алекса Шантић“ Осмаци

за бирачко мјесто 081Б001А и 081Б001Б

2.

МЗ Осмаци

Читаоница Ракино Брдо

 за бирачко мјесто 081Б002

3.

МЗ Цапарде

Основна школа „ Алекса Шантић“ Цапарде

за бирачко мјесто 081Б004 и 081Б005

4.

МЗ Борогово

Основна школа „ Алекса Шантић“ Матковац

за бирачко мјесто 081Б003

V

Изводи  из Привременог централног бирачког списка за редовне бираче биће изложен на увид јавности  у периоду од 04.06.2022. до 04.07.2022. године на мјестима утврђеним  тачком IV овог Плана.

VI

                Општинска изборна комисија Осмаци обезбједиће свим особама и политичким субјектима приступ изводу из Привременог  бирачког списка у Центру за бирачки списак Осмаци, у периоду излагања Извода,  од 08:00 до 16:00 часова.

VII

                Бирачи који у току излагања извода из Привременог Централног бирачког списка уоче недостатке и погрешне податке, имају право да захтијевају њихову исправку или допуну података код органа  надлежног за вођење података чија се исправка захтјева.

VIII

Држављани Босне и Херцеговине који имају  статус расељених лица и имају пријављено пребивалиште на подручју општине Осмаци, подносе лично захтјев за одређивање или промјену бирачке опције Централној изборној комисији БиХ путем Центра за бирачки списак Осмаци у временском периоду од 08:00  до 16:00 часова сваки радни дан.

Захтјев за промјену бирачке опције мора се поднијети најкасније 75 дана прије одржавања дана избора односно најкасније до 19.07.2022. године . Захтјев који буде примљен након овог рока ће бити обрађен након одржавања избора.

IX

                Приговор и жалбе могу се подносити Општинској изборној комисији Осмаци у периоду излагања извода из Привременог  бирачког списка.

X

                Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Осмаци“ и на wеб страници Општине Осмаци : www.osmaci.org .

 

Број:01/2-03-1/22

Датум:26.05.2022. године                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                      ОПШТИСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                                                Владо Капур  дип.ецц.

 

 

Invalid date

Позив на Јавне консултације за стратешку платформ

Поштовани грађани општине Осмаци,

У току је израда Стратегије развоја општине Осмаци  за период 2022-2028 година која представља кључно-плански документ општине, који треба да подстиче будући раст и развој општине. Стратегија развоја представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим областима и секторима, креира подлогу за праћење напретка, те подстиче сарадњу и договор у планирању различитих нивоа власти.

Развојни тим општине Осмаци , уз техничку и стручну подршку обезбјеђену кроз Пројекат интегрисаног локалног развоја ( ИЛДП), а који представља заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених народа у БиХ (УНДП), је урадио НАЦРТ Стратешке платформе која обухвата ситуациону анализу, стратешке фокусе, визију развоја и стратешке циљеве.
У складу са наведеним, информишемо вас да су у току јавне консултације за Нацрт Стратешке платформе, а коју можете детаљније погледати у приложеном документу на web страници општине Осмаци у рубрици "Докумнетација", секција "Стратешки документи", те на исти дати своје приједлоге, коментаре и сугестије.
Коментаре, приједлоге и сугестије можете слати путем е-маила на адресу vlado.kapur@gmail.com или писаним путем на протокол Општине уз назнаку: „За координатора Општинског развојног тима Осмаци: Јавне консултације / Стратешка платформа“.

Рок за достављање приједлога, коментара и сугестија је 11.02. 2022. године, до 16:00 часова.

 

Invalid date

Е-матичар - нова услуга општинске управе Осмаци

 

Лица чије се матичне књиге воде у Општини Осмаци, могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању добијати путем виртуелног матичара на интернет страници општине.

Документи ће бити достављени поштом након достављања доказа о плаћању поштарине, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у захтјеву.

Захтјев на интернет страници општине могу поднијети: лице на које се подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или старалац – члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број111/09, 43/13 и 66/18).

За све информације можете се обратити на е-маил адресу ematicar@osmaci.org или на број телефона 056/337-038.

Израда сервиса е-матичар, чији циљ је побољшање квалитета услуга општинске управе, је реализована уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ – канцеларија Сребреница.