Новости

Прелиминарна ранг листа студентских стипендија

На основу члана 10. став 6. и став 7. Правилника о додјели студентских стипендија и на основу предатих пријава на Јавни конкурс за додјелу студентских стипендија за 2022/23 годину, Комисија за стипендирање студената д о н о с и,

Прелиминарну ранг-листу

o додјели студенских стипендија

I-РАНГ ЛИСТА

1.категорија (просјек оцјена од 9,01-10,00 износ од 1500,00КМ)

• Ракић Дејана, са просјеком оцјена 9,85.

2.категорија (просјек оцјена од 8,01-9,00 износ од 900,00КМ)

• Станишић Наталија, са просјеком оцјена 8,46.

• Кмекић Кристина, са просјеком оцјена 8,08.

• Којић Милош, студент са посебном категоријом.

3.категорија (просјек оцјена од 6,50-8,00 износ од 600,00КМ)

• Риђошић Сузана, са просјеком оцјена 7,78.

• Дејановић Божица, са просјеком оцјена 7,67.

• Риђошић Душан, са просјеком оцјена 7,33.

• Риђошић Славојка, са просјеком оцјена 7,22.

• Михајловић Јелена, са просјеком оцјена 7,00.

II-ДОДЈЕЛА СТИПЕНДИЈА

Стипендије се додјељују за једну академску годину а уплата се врши на текући рачун студента у шест једнаких ануитета.

III-ПРАВО ПРИГОВОРА И ЖАЛБЕ

Студенти имају право приоговора и жалбе на прелиминарну листу Начелнику општине у року од 8 (осам) дана од дана објављивања прелиминарне листе на wеб и Фацебоок страници општине Осмаци и на огласној табли општине.

IV-ДОНОШЕЊЕ КОНАЧНЕ ОДЛУКЕ И ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

По истеку права на приговор и жалбу Начелник општине доноси коначну одлуку и закључује уговор о стипендирању студената.

Комисија за стипендирање студената

 

Подели: