Mjesna zajednica Caparde

Mjesna zajednica "Caparde" koja obuhvata naseljena mjesta : Caparde, Vilčevići, Kulina, Hajvazi, Kusonje, Kosovača i Mahala.

Predsjednik Savjeta MZ:

Broj telefona: