Новости

Е-матичар - нова услуга општинске управе Осмаци

 

Лица чије се матичне књиге воде у Општини Осмаци, могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању добијати путем виртуелног матичара на интернет страници општине.

Документи ће бити достављени поштом након достављања доказа о плаћању поштарине, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у захтјеву.

Захтјев на интернет страници општине могу поднијети: лице на које се подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или старалац – члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број111/09, 43/13 и 66/18).

За све информације можете се обратити на е-маил адресу ematicar@osmaci.org или на број телефона 056/337-038.

Израда сервиса е-матичар, чији циљ је побољшање квалитета услуга општинске управе, је реализована уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ – канцеларија Сребреница.

Подели: