Новости

28. фебруар, 2018.

Jавни оглас о лицитацији пословних простора

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Комисија за лицитацију
 
Број: 02-014-42/18
Датум: 23. 02. 2018. године
 
 
ЈА В Н И  О Г Л А С
О ЛИЦИТАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА

 
Члан 1.
Дају се на лицитацију пословни простори и то:
 
1.    Пословни објекат „Самопослуга“ у Осмацима, сљедећег садржаја:

 

  • Пословни (изложбени) простор, величине 110.70m2
  • Магацински простор са канцеларијом и мокрим чвором, величине 34,00m2

Почетна цијена мјесечног закупа износи 100,00 КМ.
 
2.    Пословни објекат „Читаоница“ у Осмацима, сљедећег садржаја:

  • Пословни (изложбени) простор I, величине 40.00m2
  • Магацински простор, величине 44,00m2
  • Пословни простор II (двије просторије), величине 120,00m2
  • Пословни простор поткровље III, величине 150,00 м2

Почетна цијена мјесечног закупа износи 100,00 КМ.
 
Члан 2.
Јавна лицитација ће се одржати дана 22. 03. 2018. године у сали СО-е Осмаци са почетком у 1100 часова.
 
Члан 3.
Сви пословни простори се издају на минимални временски период од 18 мјесеци, с тим да се исти може и продужити.
Пословни простори се могу погледати сваког радног дана у времену од 08-1600 часова.
 
Члан 4.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која прије почетка лицитације на благајни општине уплате 10% средстава од почетног износа увећаног за период закупа (10%х18).
 
Члан 5.
Са закупцима ће се склопити уговори којима ће се регулисати услови закупа.
 
 
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
 Радо Јакшић

Подели: