Новости

26. децембар, 2012.

Општина Осмаци посредством Министарства просвјете и културе Републике Српске укључена у пројекат „Инклузивно образовање у Р. Српској“.

Пројекат је представљен у седам општина: Језеро, Прњавор, Добој, Брод, Братунац, Вишеград и Осмаци те школама које се налазе на подручју ових једница локалне самоуправе.У оквиру пројекта реализоване су обуке за примјену методологије Индекс инклузивности и обука за друштвену правду.Школе и општине су након ових обука тредале да приступе изради развојних планова по методологији коју предлаже Индекс инклузивности.

Примјеном методологије Индекса инклузивности општина Осмаци је дефинисала приоритете инклузивног образовања и доставила пројектни предлог из наведене области Министарству просвјете и културе.

Пројектни предлог општине Осмаци, под називом“Снага заједнице“ је обухватио едукацију ученика и родитеља из области :

  • Превенције насиља у породици
  • Болести зависности
  • Малољетничка деликвенција

У оквири пројекта извршена је набавка рачунарске опреме (лап топ рачунар, пројектор и радионички материјал). Вриједност набављене опреме је износила 2.000,00КМ. Средства за набавку опреме су донирана од НВО “Save the Children“. Рачунарска опрема је затим скупштинском одлуком додијељена у власништво О. Ш. “Алекса Шантић“ Осмаци.

Приручник "Индекс инклузивности"

Подели: