Новости

Ј А В Н И К О Н К У Р С за додјелу студентских стипендија за 2022/23. годину

РЕПУБЛИКА СРПСКА                         

ОПШТИНА ОСМАЦИ                                                                                                                                   

НАЧЕЛНИК OПШТИНЕ

Број: 02-67-1/22                                                                                                                                   

Датум: 23.12.2022. godine

На основу члана члана 5. Правилника о додјели студентских стипендија ( „Службени гласник општина Осмаци“) број 10/22 и на основу члана 67. И 88. Статута општине Осмаци („ Службени гласник општина Осмаци“ број 3/17 и 6/22), начелник општине Осмаци расписује:

 Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за додјелу студентских стипендија за 2022/23. годину

 

Општина Осмаци расписује Конкурс за додјелу  стипендија редовним студентима за  академску 2022/23. годину. Средства за стипендије обезбјеђују се у буџету општине Осмаци.

I

На конкурс се могу пријавити редовни студенти државних високошколских установа, који испуњавају следеће опште услове:

  1. Да имају стално мјесто пребивалишта на територији општине Осмаци
  2. Да студирају на високошколским установамау РС, БиХ и Србији
  3. Да не остварују право на стипендију од другог даваоца, нарочито да не остварују стипендију из јавних извора финансирања

II

Право на студентску стипендију могу остварити:
1. Редовни студенти државних високошколских установа од друге године,  који су први пут уписани на одговарајућу годину студија, а који нису обновили ниједну годину студија и који имају одговарајућу старосну доб;

2. Студенти прве године првог циклуса студија који су носиоци вукове дипломе или ђака генерације

3. Студенти са сметњама у развоју ( укључујући и прву годину студија)

III

Студентске стипендије се не додјељују:
1. Студентима прве године, изузев ученика генерације и носиоца вукове дипломе, као и студентима са сметњама у раyвоју

2. Студентима мастер студија;

3. Студентима који су у току студирања обнављали једну школску годину;

4. Студентима корисницима других стипендија

5. Студентима старијим од 24 година (четворогодишње студије) и 26 (шестогодишње студије).

IV

Уз пријаву на конкурс студенти су дужни приложити следећа основна документа:

1. Увјерење о пребивалишту –ЦИПС;

2. Увјерење Високошколске установе о првом редовном упису године студија;

3. Овјерену изјаву да студент не прима стипендију из других даваоца;

4. Овјерену кућну листу;

5. Увјерење о положеним испитима свих година студија са просјечном оцјеном;

6. Овјерену фотокопију личне карте;

7. Увјерење или рјешење о категоризацији надлежне установе о категоризацији дјеце са сметњама у развоју

V

1. Рок за подношење пријава са документацијом је 21 дан од дана објављивања конкурса на wеб страници Општине.

2.Прелиминарна ранг-листа одобрених стипендија објављује се на wеб страници Општине,Фацебоок страници општине Осмаци и на огласној табли Општине.

VI

Стипендија се додјељује у складу са Правилником о додјели студентских стипендија, Број: 02-014-326/22 од 14.12.2022.године, објављен у „Службенoм гласнику општине Осмаци“ Број 10/22.

 

                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК

                                                                                                                              Радан Сарић, дипл.ек.

Подели: