Новости

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 28. Закона о буџетском систему Републике Српске (Сл. гласник Републике  Српске, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 84. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број: 3/17 и 6/22), одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, д о н о с и

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

ОБАВЈЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ СЕ ДАНА 02.12.2022. ГОДИНЕ

У 14. ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ОДРЖАТИ ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ.

 

ПОЗИВАМО ГРАЂАНЕ И КОРИСНИКЕ БУЏЕТА ДА УЗМУ

УЧЕШЋЕ У КОНСУЛТАЦИЈАМА О ЛОКАЛНОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ.

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ,

ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Подели: