Novosti

11. maj, 2020.

Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu izazvane virusom

Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI    
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI  
Broj:_________/20
Datum:11. 05. 2020. godine

                                                                               
 

Na osnovu člana 5. tč. a), 45. tč. 6), g) i z) i 47. Zakona o zaštiti i spašavanju u       vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12 i 46/17), čl. 2 i 4. tč. 32. Zakona o zaštiti stanovnišva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17), člana 88. Statuta opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), a u vezi sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije u Republici Srpskoj o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj:32-1/20 od 08. 05. 2020. godine, Načelnik opštine Osmaci, donosi

ZAKLjUČAK

O OBAVEZNOM SPROVOĐENjU MJERA ZA REAGOVANjE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) U REPUBLICI SRPSKOJ

 

1.       Ovim zaključkom propisuju su vanredne mjere u cilju prevencije širenja virusa korona „SARS-CoV-2“ i „COVID-19“ bolesti na teritoriji opštine Osmaci.

 

2.       U cilju provođenja vanrednih mjera iz tačke 1. ovog zaključka za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva: 

a) do 25.maja 2020. godine na području opštine Osmaci zabranjuje/u se:

- sva javna okupljanja.

a1) do 18.maja 2020. godine na području opštine Osmaci zabranjuje/u se:

- rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja

  takmičenja za sportiste svih kategorija.

                b) Ograničava se rad:

- trgovine prehrane/robe široke potrošnje i trgovine stočne hrane  u periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa,

- trgovinskim objektima i subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda)  u periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa,

- ugostiteljskim objektima za ishranu i piće u periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa,

- fitnes centrima  u periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa,

- poljoprivredne apoteke u periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa,

- subjektima uslužnim  i zanatskim djelatnostima svih vrsta u periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa,

- benzinskim pumpama u periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa,

- priređivačima igara na sreću u periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa. 

b1) Ograničava se rad u periodu od 07:00 do 15:00 časova:

- tržnicama na velika i tržnicama na malo (pijace).

 

b2) Ograničava se rad u periodu od 06:00 do 13:00 časova:

- stočnim pijacama.

 

Rad u navedenim subjektima u podtački b) ovog zaključka organizovati uz preduzimanje sljedećih mjera:

-       ograničavanje broja ljudi koji istovremeno mogu biti u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti,

-       ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje 2 m,

-       u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i pojačane higijene.

v) Republički organi uprave, Opštinska uprava Osmaci i ostali subjekti koji vrše    javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

-          na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,

-          održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje 2 m uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,

-          omogučiti rad šalter sale i matične službe u Opštinskoj upravi Osmaci uz kontrolu broja korisnika usluga zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od 2m uz obezbeđenje fizičke provine barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

 

 

3.       Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu Opštinske uprave i Komunalna policija.

 

4.       Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Osmaci“.

   

NAČELNIK

 Ljubo Petrović, dipl.ek.

 

     

 

Podeli: