Почетна страница > Новости

Новости

JAVNI OGLAS O IZDAVANJU POSLOVNIH PROSTORA

24.07.2019.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

 

Број: 02-014-206/19

Датум: 23.07.2019.године

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА

 

Члан 1.

Дају се у закуп пословни простори и то:

  1. Пословни објекат „Самопослуга“ у Осмацима, сљедећег садржаја:

-          Пословни (изложбени) простор, величине 110.70 м2

-          Магацински простор са канцеларијом и мокрим чвором, величине 34,00 м2

 

  1. Пословни објекат „Читаоница“ у Осмацима, сљедећег садржаја:

-          Пословни (изложбени) простор, величине 40.00 м2

-          Магацински простор, величине 44,00 м2

 

  1. Пословни објекат „Читаоница“ у Борогову, сљедећег садржаја:

-          Канцеларијски простор, величине 30.00 м2 + мокри чвор

-          Магацински простор, величине 105,00 м2

-          Поткровље објекта(неизрађено)

 

Цијена закупа за сваки простор ће се утврдити слободном погодбом.

 

Члан 2.

Сви пословни простори се издају на минимални временски период од 18 мјесеци, с тим да се исти може и продужити.

Пословни простори се могу погледати сваког радног дана у времену од 08-1600 часова.

Контакт: Јурош Јањић тел.056/337-314, 065/983782

 

Члан 3.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која су заинтересована за покретање пословне дјелатности.

 

Члан 4.

Са закупцима ће се склопити уговори којима ће се регулисати услови закупа.

 

 

                                                                                                        Н А Ч Е Л Н  И К

 

                                                                                                   Љубо Петровић, дипл.ек.