Почетна страница > Новости

Новости

Извјештај о евалуацији стратегије

20.03.2016.

У току је ревизија Стратегије развоја општине Осмаци уз сарадњу УНДП и локалне заједнице.Основ за ревизију Стратегије представља Извјештај о евалуацији Стратегије у коме су представљени досадашњи резултати односно степен реализације задатих циљева из Стратегије.


 ИЗВЈЕШТАЈ