Почетна страница > Новости

Новости

Обавјештење о јавној расправи на Приједлог буџета општине Осмаци за 2020. годину

15.11.2019.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСМАЦИ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:privreda.finansije@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

 Број: 04-400-8-1/19

Датум: 14.11.2019.године        

 

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о јавној расправи на  Приједлог буџета општине Осмаци за 2020. годину

 

Позивају се сва заинтересована правна лица, јавне установе и институције, невладине и неформалне организације као и грађани и грађанке да присуствују Јавнoj расправа на Приједлог Буџета општине Осмаци за 2020. годину која ће се одржати у понедељак 25.11.2019. године са почетком у 13.00 часова у сали СО Осмаци.

 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА   

                                                                                                    Младен Поповић дипл.ек