Почетна страница > Новости

Новости
[29.07.2019.]

Позив потенцијалним инвеститорима

 Р   е   п  у  б   л   и  к   а    С   р   п   с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Осмаци б.б. 75406 Осмаци, тел:056/337-314, факс:056/337-259   Број:02-_052-67__/19 Датум:26.07.2019.године                      ,,ПОЗИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ИНВЕСТИТОРИМА“      Поштовани привредници,   Општина Осмаци је добила подршку од стране Владе Републике Српске и...... опширније


[25.07.2019.]

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[25.07.2019.]

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavke opštine Osmaci za 2019. godinu

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[25.07.2019.]

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavke opštine Osmaci za 2019. godinu

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[24.07.2019.]

JAVNI OGLAS O IZDAVANJU POSLOVNIH PROSTORA

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[06.06.2019.]

Одлука о избору најповољнијег понуђача

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[06.06.2019.]

Одлука о избору најповољнијег понуђача

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[31.05.2019.]

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Осмаци

На основу члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19),  члана 119. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:6/18, 8/18, 1/19 и 2/19) и Правилника...... опширније


[23.05.2019.]

Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2019-2021. годину

Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2019-2021. годину... опширније


[13.03.2019.]

Јавни оглас за избор и именовање члана Општинске изборне комисије Осмаци

 На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08,32/10,18/13,7/14 и 31/16), члана 7. став а. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова општинске изборне комисије основне изборне јединице у БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:29/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи Републике...... опширније


1  2  3 4 5  6  7  8  9  10  11  12  13 >>