Почетна страница > Новости

Новости
[02.07.2020.]

ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG и буџета oпштине Осмаци

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   Број: 02-014-171/20 Датум: 10.06.2020. године     На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 88. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“...... опширније


[10.06.2020.]

Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву изазване вирусом корона

 На основу члана 45. т. б) г) и з) Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), чл. 43. Закона о заштити становнишва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 88. Статута општине Осмаци („Службени...... опширније


[10.06.2020.]

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[04.06.2020.]

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

  Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[11.05.2020.]

Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву изазване вирусом

 На основу члана 5. тч. а), 45. тч. 6), г) и з) и 47. Закона о заштити и спашавању у     ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), чл. 2 и 4. тч. 32. Закона о заштити становнишва од заразних болести („Службени гласник Републике...... опширније


[28.04.2020.]

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[28.04.2020.]

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[13.04.2020.]

Одлука о измјени и допуни Плана набвки општине Осмаци за 2020. годину

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[13.04.2020.]

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


[13.04.2020.]

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  п  с  к  а ОПШТИНА ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци WEB:www.osmaci.org ...... опширније


1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 >>