Почетна страница > Документи

Документи

 


Документ Датотека
OBRAZAC prijave korupcije OBRAZAC_prijave_korupcije.doc
Službeni glasnik 02-2014 službeni_glasnik0214.pdf
Službeni glasnik 02/17 _ГЛАСНИК_2-17.doc
Službeni glasnik 03-2014 službeni_glasnik032014.pdf
Službeni glasnik 04-2014 službeni_glasnik_042014.pdf
Закон о локалној самоуправи lokalna_samouprava.pdf
Закон о слободи приступа информацијама Zakon_o_slobodi_pristupa_informacijama.pdf
Захтјев за остваривање подстицаја за анализу земљишта Zahtjev_uzorak.doc
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије интегрисаног развоја Општине Осмаци за 2017. годину Izvještaj-o-ostvarenju-strategije-razvoja-za-2017-godinu.docx
Јавни позив за упис у уплату обвезница Opstina_Osmaci_Javni_poziv_cir.pdf
План имплементације и индикативни финансијски оквир за 2018-2020 Plan-implementacije-Opštine-Osmaci-za-period-2018-2020-godina.xlsx
Пословник о раду СО-е Осмаци
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
Проспект јавне понуде емисије муниципалних обвезница општине Осмаци Opstina_Osmaci__Prospekt.pdf
Службени гласник 1-14 SLUŽBENI_GLASNIK_1-14.pdf
Службени гласник 3/13 SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_03-13.pdf
Службени гласник 4/13 SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_04-13.pdf
Службени гласник 5/13 SLUŽBENI_GLASNIK_5-13.pdf
Службени гласник 6/13 SLUŽBENI_GLASNIK__06-13.pdf
Службени гласник 7/13 SLUŽBENI_GLASNIK_7-13.pdf
Службени гласник 8/13 SLUŽBENI_GLASNIK_8-13.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:03/12 -SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_03-12,,,,,.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:04/12 _гласник_4.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:1/11 -SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_1-11.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:1/12 -SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_01-12.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:2/11 -SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_2-11.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:3/11 -SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_3-11.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:4/11 -SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_4-11.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:5/11 -SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_5-11.pdf
Службени гласник Општина Осмаци број:6/11 -SLUŽBENI_GLASNIK_BROJ_6-11.pdf

1 2