Почетна страница > Образовање / култура / спорт

Образовање / култура / спорт

Образовање

 
На  територији општине Осмаци тренутно постоје само основне школе , односно присутно је само основно образовање. Основно образовање се одвија у двије деветогодишње основне школе ( од којих је једна централна) и једној петогодишњој  основној школи.
 
Централна основна школа „Алекса Шантић“  је смјештена у општинском центру Осмака. У саставу школе је и фискултурна дворана од 244 м2. Подручна деветогодишња основна школа  је лоцирана у Цапардама.  У Матковцу  се налази подручна петогодишња школа. 
 
Дјеца из насељених мјеста Осмаци, Ракино Брдо, Гојчин, Зелина, Сајтовићи,Шехер и једног дијела Борогова школују се у централној основној школи у Осмацима; дјеца из насељених мјеста Цапарде, Махала, Хајвази, Кулина,Кусоње, Косовача и већег дијела Вилчевића похађају подручну школу у Цапардама; док подручну школу у Матковцу похађају дјеца из Матковца иједног дијела Борогова и Вилчевића.
 
У претходних пар година евидентан је пад броја ученика који похађају основне школе на подручју општине, а што је последица одласка млађих брачних парова са дјецом са подручја општине Осмаци.
 
Потребе за средњим образовањем задовољавају се углавном у сусједним општинским центрима (Зворник, Калесија, Шековићи). Већина младих имазавршену средњу стручну спрему, мада је све већи број који уписују и завршавају високе школе.
 

Култура и спорт
 
Пошто територија општине представља рурално подручје, у самој општини постоји ваома мали број објеката културе. Они су сведени  на неколико објеката по насељеним мјестима – домова културе или тзв. сеоских центара за окупљање са или без читаоница.
 
Дом културе у Осмацима је свакако  најрепрезентативнији објекат културе на подручју наше општине. Реновиран је 2008. године и тренутно је у добром стању. 
 
На подручју општине постоји неколико историјских споменика из другог свјетског рата. 
 
Вјерски објекти су ограничени на објекте православне цркве и исламске вјерске заједнице- цркве и џамије. Остале вјерске заједнице немају своје објекте на простору општине. Православне цркве се налазе у Осмацима, Ракином Брду, и Цапардама. Џамије су смјештене у Шехеру,  Цапардама и Махали.
 
Спортских друштава нема на територији општине Осмаци. При школама постоје одређене школске секције. Уз школе на подручју општине постоје спортски терени (кошарка, мали фудбал и др. ). У склопу  централне основне школе у Осмацима  налази се мања фискултурна сала површине од 244 м2, а у склопу подручне школе у Цапардама већа фискултурна сала на којој су радови у току.
 
У већини сеоских насеља постоје неуређена фудбалска игралишта.