Почетна страница > О Општини > Природни ресурси

Природни ресурси

Природним ресурсима у структури општих услова развоја припада посебно мјесто. Њихов вишеструки значај у процесу производње и развоја огледа се прије свега, у чињеници да као основа развоја могу директно утицати на избор производне оријентације датог подручја. Осим тога значајније богатство одређених ресурса може одиграти важну улогу фактора за стварање капитала за убрзан економски развој. Подручје општине Осмаци располаже разноврсним природним богатством које је више значајно са аспекта квантитета него квалитета. Ипак, уз рационално кориштење, ови ресурси представљају важан ослонац будућем развоју општине.