Почетна страница > Пројекти реализовани у 2011 години > Насипање локалних путева

Насипање локалних путева

САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

На територији општине Осмаци извршена санација локалних сеоских путева уградњом 270 м3 каменог материјала.Реализацијом овог пројекта побољшана мобилност сеоског становништва.Вриједност пројекта 4.370,00 КМ.Пројекат у потпуности финансиран од стране општине Осмаци.

НАСИПАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА  НОВО НАСЕЉЕ -ВИЛЧЕВИЋИ

Општина Осмаци финансирала насипање наведеног пута у износу од 2.500,00 КМ.