Почетна страница > Заштита ауторских права

Заштита ауторских права

Ауторска права – заштита интелектуалне својине

Садржаји објављени на страницама www.osmaci.org су производ web-развојног тима Административне службе Општине Осмаци, а њихова сврха је обезбјеђивање директног приступа информацијама о програмима и услугама Административне службе Општине, као и према садржајима и услугама осталих институција од важности у животу општине Осмаци.
Питање заштите садржаја на овој Интернет-презентацији је покривено Законом о заштити интелектуалне својине БиХ. Обезбијеђене су додатне информације о идентитету извора сваке информације (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), са циљем забране репродукције материјала без писане дозволе.
 
Некомерцијална репродукција
Информације на овој Интернет-презентацији публиковане су са намјером да буду лако доступне за личну и некомерцијалну употребу и могу бити употријебљене - дјелимично или у цјелини - путем било којег средства, без накнаде или додатних одобрења од стране Административне службе Општине (само за личну и некомерцијалну употребу). Молимо Вас само за сљедеће:
- да приликом репродуковања задржите тачност података и
- да Административну службу Општине идентификујете као извор података.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Репродукција коју направите не представља званичну верзију репродукованог материјала, нити је она била направљена са наклоношћу или намјером Административне службе Општине.
 

Комерцијална репродукција
Репродукција вишеструких копија садржаја ове презентације - у цјелини или у неком њеном дијелу - са сврхом комерцијалне редистрибуције је забрањена, осим с експлицитним писаним одобрењем Административне службе Општине Осмаци.

Кроз процес издавања дозволе, Административна служба Општине омогућиће заинтересованим појединцима/организацијама приступ прецизним и најажурнијим верзијама информација, са циљем њихове комерцијалне редистрибуције. За све контакте везане за издавање дозволе о репродукцији материјала са www.osmaci.org обратите се Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општине Осмаци путем бројева телефона: 056 337 482, као и путем е-поште: info@osmaci.org, контакт особа: Сања Пајић.
 

Садржаји који су власништво трећих страна
Неки од садржаја (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), на www.osmaci.org су предмет заштите ауторских права, чуваних од стране појединаца/организација изван Административне службе Општине. Ово је посебно изражено код садржаја који су заједнички ажурирани од стране Административне службе Општине и неких од спољних организација, као дио заједничких ангажмана у објављивању информација/садржаја за грађанство.

У таквим случајевима могу се појавити извјесне рестрикције око репродукције тих садржаја или графичких материјала, те се може појавити потреба тражења дозволе за објављивање од носиоца ауторских права над дотичним материјалом.