Почетна страница > Пројекти > Повећати број одрживих пољопривредних газдинстава

Повећати број одрживих пољопривредних газдинстава

Секторски  циљ 1.1: До краја 2015. године, повећати број одрживих пољопривредних газдинстава на подручју Општине за 20%. 

Анализа пољопривреде општине Осмаци је показала да, и поред повољних, а за поједине културе и оптималних, природних услова за развој пољопривредне производње којима општина Осмаци располаже, стање у пољопривреди карактерише континуирано опадање значаја пољопривреде у укупном привредном развоју. Расположиви природни ресурси се не користе довољно а продуктивност пољопривредне производње је ниска . Сеоска домаћинства су углавном оријентисана на екстензивну пољопривредну производњу која не доноси оптимално задовољавајуће резултате. Поред тога, у претходном периоду  није постојала активна подршка развоју сеоског предузетништва које представља веома важан фактор побољшања животног стандарда у руралним подручјима.

 
Овај циљ подразумјева стварање окружења које ће подстицајно дјеловати на  јачање постојећих сеоских газдинстава као и стварање основних предуслова за развој и јачање интензивне пољопривредне производње на подручју општине.
 
 Пројекти који доприносе остварењу овог циља:
  1. Стратегија развоја пољопривреде
  2. Развој  задружног сектора
  3. Стварање базе података о пољопривредним газдинствима на подручју општине
  4. План подстицаја пољопривредне производње
  5. Унапређење воћарске производне
  6. Унапређење сточарске производње, са акцентом на производњу млијека и меса
  7. Производња поврћа и цвијећа у затвореним просторима, и на отвореном пољу
  8. Развој пчеларств
  9. Производња љекобиља
  10. Развој рибарства