Почетна страница > Животна средина > Шумски ресурси

Шумски ресурси

Шумовитост општине Осмаци износи 47,36%, што је по Хаселу сврстава у ред добро шумовитих.

Сјеча шуме, односно њена експлоатација са аспекта локалне заједнице није адекватна, а као последица тога јавља се ерозија земљиштва, нарушавање природне  равнотеже и биодиверзитета, односно угрожавање опстанка појединих  животињских врста.