Почетна страница > Животна средина > Водни ресурси

Водни ресурси

На подручју  наше општине постоји значајан  хидро потенцијал садржан у великом броју изворишта као и у доста доброј ријечној мрежи. Нарочито се то односи на изворишта Студенац и Бунареви који се користе као општински  водоводи. Када су ријеке у питању највећи значај са локалног аспекта имају ријеке Спреча, Сајтовића ријека и Мраморска ријека, због могућности кориштења њихове воде за системе  наводњавања.
 

Локални водоводни системи су као и у већини других  општина рађени стихијски.  Финансирани су углавном од стране групе грађана или мјесних заједница, без потребне пројектно-техничке документације. Неопходно је напоменути да је контрола квалитета воде у тим водоводима проблематична и да није под непосредном контролом  институција  које се баве том проблематиком.