ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH I -dio

06.10.2020.


 081 OSMACI ALIBAŠIĆ SALIH NJEMAČKA 2. juli 1985. 7433052284

081 OSMACI ALIĆ HAKIJA LUKSEMBURG 9. oktobar 1990. 7433021550

081 OSMACI ALIĆ MEHMEDALIJA SRBIJA 25. maj 1956. 7433040098

081 OSMACI ANDRIĆ DRAGICA SRBIJA 29. oktobar 1968. 7433039419

081 OSMACI ANDRIĆ MILE NJEMAČKA 2. mart 1975. 7433023410

081 OSMACI ANDRIĆ RADOVAN NJEMAČKA 30. april 1977. 7433023403

081 OSMACI ANTIĆ TANJA SRBIJA 28. februar 1988. 7433009678

081 OSMACI AŠĆERIĆ DANKA SRBIJA 16. maj 1966. 7433018628

081 OSMACI AŠĆERIĆ VERA SRBIJA 15. novembar 1992. 7433023666

081 OSMACI BAJAGIĆ BRANE SRBIJA 22. januar 1974. 7433117708

081 OSMACI BAJAGIĆ SREĆO SRBIJA 3. decembar 1991. 7433115315

081 OSMACI BAJRIĆ ADNAN SLOVENIJA 28. septembar 1986. 7433021388

081 OSMACI BAJRIĆ ALEN SLOVENIJA 13. decembar 1990. 7433021575

081 OSMACI BAJRIĆ BESIM SLOVENIJA 24. novembar 1983. 7433021280

081 OSMACI BAJRIĆ HUSEJIN SRBIJA 25. septembar 1969. 7433039565

081 OSMACI BAJRIĆ MUJO SRBIJA 21. maj 1957. 7433039422

081 OSMACI BAJRIĆ SAKIB SRBIJA 10. septembar 1967. 7433040114

081 OSMACI BEŠIĆ OSMAN SRBIJA 23. septembar 1966. 7433040115

081 OSMACI BODIROGIĆ BOJAN SRBIJA 19. juli 1987. 7433109118

081 OSMACI BODIROGIĆ BRANKICA SRBIJA 8. decembar 1987. 7433023165

081 OSMACI BODIROGIĆ DRAŽEN SRBIJA 24. august 1983. 7433023451

081 OSMACI BODIROGIĆ VELIBOR SRBIJA 1. januar 1975. 7433055989

081 OSMACI BOJIĆ DUŠAN SRBIJA 14. mart 1963. 7433084116

081 OSMACI BOJKOVIĆ GORAN SRBIJA 22. januar 1982. 7433002964

081 OSMACI BOJKOVIĆ GORDANA NJEMAČKA 17. juli 1978. 7433022477

081 OSMACI BOJKOVIĆ MILADIN SRBIJA 29. januar 1961. 7433040100

081 OSMACI BOJKOVIĆ MILIBOR SRBIJA 31. decembar 1979. 7433053515

081 OSMACI BOJKOVIĆ ZORAN SRBIJA 9. april 1978. 7433003006

081 OSMACI BOŠKOVIĆ BRANO SRBIJA 2. april 1988. 7433042893

081 OSMACI BOŠKOVIĆ DANIEL SRBIJA 19. mart 1989. 7433042895

081 OSMACI BOŠKOVIĆ DEJAN SRBIJA 21. januar 1986. 7433060934

081 OSMACI BOŠKOVIĆ JOVO SRBIJA 5. januar 1962. 7433042898

081 OSMACI BOŠKOVIĆ LORENA SRBIJA 3. novembar 1987. 7433040094

081 OSMACI BOŠKOVIĆ MILENA SRBIJA 23. august 1964. 7433018771

081 OSMACI BOŠKOVIĆ MIRKO SRBIJA 27. januar 1969. 7433117269

081 OSMACI BOŠKOVIĆ PREDRAG SLOVENIJA 22. august 1968. 7433109069

081 OSMACI BOŠKOVIĆ ROSA SRBIJA 2. novembar 1950. 7433060998

081 OSMACI BOŠKOVIĆ SLAVICA SRBIJA 1. mart 1966. 7433041693

081 OSMACI BOŽIĆ JELISAVKA SRBIJA 8. mart 1953. 7433060715

081 OSMACI BRČANINOVIĆ MUAMER SRBIJA 14. maj 1982. 7433080048

081 OSMACI BRČIĆ ZEMINA NJEMAČKA 20. februar 1975. 7433018958

081 OSMACI BUREK NERMIN DANSKA 29. decembar 1977. 7433007739

081 OSMACI BUREK ZAJIM NJEMAČKA 20. maj 1976. 7433018505

081 OSMACI BUREKOVIĆ DAUT SLOVENIJA 15. januar 1955. 7433001063

081 OSMACI BUREKOVIĆ JASMIN NJEMAČKA 25. august 1986. 7433114789

081 OSMACI BUREKOVIĆ RAJFA SLOVENIJA 20. februar 1961. 7433001060

081 OSMACI BUREKOVIĆ SABIT FRANCUSKA 28. juni 1963. 7433008827

081 OSMACI BUREKOVIĆ ZARKA FRANCUSKA 19. oktobar 1964. 7433008828

081 OSMACI CAKOR ALMIR HRVATSKA 17. maj 1990. 7433120021

081 OSMACI CAKOR DAMIRA SRBIJA 6. januar 2000. 7433105928

081 OSMACI CAKOR HASIBA NJEMAČKA 15. septembar 1991. 7433015865

081 OSMACI CAKOR MEHMED SRBIJA 4. juli 1954. 7433041389

081 OSMACI CAKOR SALMIRA SRBIJA 3. april 1993. 7433105728

081 OSMACI CHMIEL DRAGICA SRBIJA 24. mart 1977. 7433050842

081 OSMACI CRNOGORČEVIĆ DRAGIŠA AUSTRIJA 11. februar 2000. 7433022525

081 OSMACI CRNOGORČEVIĆ JUGOSLAV AUSTRIJA 10. septembar 1963. 7433021033

081 OSMACI CRNOGORČEVIĆ LJUBINKA AUSTRIJA 1. oktobar 1966. 7433021034

081 OSMACI CRNOGORČEVIĆ LJUBIŠA AUSTRIJA 3. novembar 1997. 7433022478

081 OSMACI CRNOGORČEVIĆ ŽELJKO AUSTRIJA 18. juli 1993. 7433022524

081 OSMACI CVETKOVIĆ BORO SRBIJA 25. februar 1956. 7433042298

081 OSMACI CVIJETINOVIĆ MARIJANA SRBIJA 31. maj 1988. 7433110394

081 OSMACI CVIJETINOVIĆ MILE SRBIJA 22. septembar 1958. 7433110485

081 OSMACI CVIJETINOVIĆ MIŠEL SRBIJA 6. oktobar 1991. 7433002968

081 OSMACI CVIJETINOVIĆ MLADEN SRBIJA 10. oktobar 1983. 7433111677

081 OSMACI CVIJETINOVIĆ SLAVOJKA SRBIJA 25. august 1961. 7433110056

081 OSMACI CVIJETINOVIĆ STANKA SRBIJA 31. maj 1991. 7433002794

081 OSMACI CVIJETINOVIĆ ZORAN SRBIJA 25. decembar 1962. 7433112953

081 OSMACI ČAUŠEVIĆ ALMA SRBIJA 24. decembar 1991. 7433118234

081 OSMACI ĆASUROVIĆ SELMA SRBIJA 15. august 1986. 7433002796

081 OSMACI ĆIRKOVIĆ CVIJETIN SRBIJA 21. novembar 1949. 7433118075

081 OSMACI ĆIRKOVIĆ DRAŽANA SRBIJA 12. septembar 1986. 7433070073

081 OSMACI ĆIRKOVIĆ DUŠANKA SRBIJA 3. juni 1953. 7433118076

081 OSMACI ĆIRKOVIĆ MILENA SRBIJA 25. april 1968. 7433141438OD OIJ Naziv OIJ

081 OSMACI ĆIRKOVIĆ NATAŠA SRBIJA 26. juni 1984. 7433061859

081 OSMACI ĆIRKOVIĆ SLAĐAN SRBIJA 8. decembar 1978. 7433083068

081 OSMACI ĆIRKOVIĆ SRETEN SRBIJA 19. april 1976. 7433083048

081 OSMACI ĆIRKOVIĆ ZORAN SRBIJA 5. mart 1964. 7433002784

081 OSMACI DAMLJANOVIĆ CVIJETKO SRBIJA 6. maj 2001. 7433115242

081 OSMACI DAMLJANOVIĆ DANIJEL SRBIJA 2. oktobar 1997. 7433115241

081 OSMACI DAMLJANOVIĆ DARA SRBIJA 25. april 1978. 7433115240

081 OSMACI DAMLJANOVIĆ DRAGIŠA SRBIJA 23. august 1974. 7433115329

081 OSMACI DAMLJANOVIĆ DRAGOLJUB SRBIJA 3. mart 1978. 7433059550

081 OSMACI DAMLJANOVIĆ MITRA SRBIJA 9. mart 1957. 7433115330

081 OSMACI DEJANOVIĆ PETKO SRBIJA 13. juni 1953. 7433018635

081 OSMACI DEJANOVIĆ PREDRAG SRBIJA 14. januar 1949. 7433023674

081 OSMACI DELIĆ BLAŠKO CRNA GORA 14. februar 1988. 7433056917

081 OSMACI DELIĆ KRISTIJAN SRBIJA 7. august 1997. 7433046375

081 OSMACI DELIĆ MILE SRBIJA 1. novembar 1966. 7433039573

081 OSMACI DIVOVIĆ MILE SRBIJA 25. septembar 1988. 7433097472

081 OSMACI DOGIĆ AJLA NJEMAČKA 1. decembar 1995. 7433021386

081 OSMACI DRAGIČEVIĆ MARKO SRBIJA 3. septembar 1990. 7433042654

081 OSMACI DRAGUTINOVIĆ GROZDA SRBIJA 19. juli 1968. 7433115779

081 OSMACI DRAGUTINOVIĆ STEVO SRBIJA 27. oktobar 1964. 7433115585

081 OSMACI DRAŠKIĆ GORAN SRBIJA 30. novembar 1961. 7433118195

081 OSMACI DRAŠKIĆ MARA SRBIJA 1. juli 1960. 7433118196

081 OSMACI DRAŠKIĆ VESELKA SRBIJA 1. septembar 1954. 7433118193

081 OSMACI DUKIĆ LJUBO SRBIJA 18. septembar 1943. 7433118705

081 OSMACI DUKIĆ RADOMIRKA SRBIJA 8. april 1999. 7433078995

081 OSMACI DUKIĆ SANJA SRBIJA 23. juli 1975. 7433051539

081 OSMACI DŽAFIĆ SMAIL SRBIJA 20. novembar 1991. 7433039581

081 OSMACI ĐILOVIĆ LJUBIŠA SRBIJA 5. novembar 1991. 7433110167

081 OSMACI ĐILOVIĆ SRĐAN SRBIJA 7. novembar 1981. 7433117357

081 OSMACI ĐOKIĆ BOJAN SRBIJA 8. septembar 1980. 7433115491

081 OSMACI ĐOKIĆ IVAN SRBIJA 15. juli 1988. 7433078742

081 OSMACI ĐORĐEVIĆ ALEKSANDRA SRBIJA 13. januar 1996. 7433087004

081 OSMACI ĐORĐEVIĆ MILICA SRBIJA 16. april 1997. 7433108519

081 OSMACI ĐUKUŠIĆ VELIBOR SRBIJA 27. decembar 1980. 7433118197

081 OSMACI ĐURIČIĆ ALEKSANDRA SRBIJA 18. decembar 1994. 7433115512

081 OSMACI ĐURIČIĆ BRANKO SRBIJA 22. juni 1974. 7433115514

081 OSMACI ĐURIČIĆ LJILJANA SRBIJA 30. juni 1974. 7433115516

081 OSMACI ĐURIČIĆ MAGDALENA SRBIJA 10. oktobar 1982. 7433039597

081 OSMACI ĐURIČIĆ PETAR SRBIJA 27. februar 1998. 7433117271

081 OSMACI ĐURIČIĆ SAVO SRBIJA 11. februar 1952. 7433115560

081 OSMACI ĐURIČIĆ SERGEJ SRBIJA 17. august 1977. 7433039568

081 OSMACI ĐURIČIĆ STANA SRBIJA 8. oktobar 1950. 7433115518

081 OSMACI ĐURIĆ BOJAN SRBIJA 7. juli 1982. 7433096414

081 OSMACI ĐURIĆ DRAGANA SRBIJA 15. april 1993. 7433110712

081 OSMACI ĐURIĆ MILAN SRBIJA 8. juni 1977. 7433045314

081 OSMACI ELEKOVIĆ MILOVAN SRBIJA 26. august 1992. 7433134775

081 OSMACI ERIĆ DRAGOMIR SRBIJA 8. novembar 1980. 7433039560

081 OSMACI ERIĆ GORAN SRBIJA 11. april 1994. 7433077363

081 OSMACI ERIĆ MILANKA SRBIJA 29. juli 1975. 7433023407

081 OSMACI ERIĆ MILOSAVA SRBIJA 4. septembar 1968. 7433022746

081 OSMACI ERIĆ MIRA SRBIJA 20. oktobar 1961. 7433118708

081 OSMACI ERIĆ NENAD SRBIJA 27. januar 1957. 7433118710

081 OSMACI ERIĆ RAJKO SRBIJA 4. august 1958. 7433039570

081 OSMACI ERIĆ SRETKO SRBIJA 27. mart 1965. 7433022749

081 OSMACI FILIPOVIĆ DIMITRIJA SRBIJA 10. juli 1955. 7433060600

081 OSMACI FILIPOVIĆ MILEVA SRBIJA 4. juni 1955. 7433060713

081 OSMACI FILIPOVIĆ MITAR SRBIJA 3. april 1984. 7433135505

081 OSMACI FILIPOVIĆ ŽIVANA SRBIJA 20. septembar 1936. 7433132082

081 OSMACI GAJIĆ MOMČILO SRBIJA 26. april 1999. 7433040843

081 OSMACI GAJIĆ MOMIR SRBIJA 14. juli 1996. 7433040320

081 OSMACI GAVRIĆ BOGDANA SRBIJA 5. januar 1960. 7433022734

081 OSMACI GAVRIĆ LJILJANA SRBIJA 28. februar 1990. 7433023411

081 OSMACI GAVRIĆ MARKO SRBIJA 15. april 1957. 7433023098

081 OSMACI GAVRIĆ MILENA SRBIJA 26. august 1984. 7433023412

081 OSMACI GODUŠEVIĆ SULJO SRBIJA 28. septembar 1961. 7433080067

081 OSMACI GOLIĆ DUŠAN SRBIJA 17. juni 1974. 7433046493

081 OSMACI GORDELJEVIĆ MILIJANA SRBIJA 6. juli 1995. 7433115509

081 OSMACI GOVEDARICA JELENA SRBIJA 9. mart 1991. 7433110465

081 OSMACI GURDELJEVIĆ ALEKSANDAR SRBIJA 5. august 1990. 7433085191

081 OSMACI GURDELJEVIĆ CVJETKO SRBIJA 4. januar 1969. 7433070056

081 OSMACI GURDELJEVIĆ GORAN SRBIJA 29. novembar 1989. 7433070063

081 OSMACI GURDELJEVIĆ SAVO SRBIJA 28. novembar 1960. 7433085037

081 OSMACI HADŽIĆ ANĐELA SRBIJA 1. novembar 2000. 7433060924

081 OSMACI HALILOVIĆ AIDA AUSTRALIJA 26. juli 1981. 7433121505

081 OSMACI HALILOVIĆ ALMA SRBIJA 30. oktobar 1983. 7433040321

081 OSMACI HALILOVIĆ EDIJA AUSTRALIJA 16. januar 1979. 7433000398

081 OSMACI HALILOVIĆ EDIN AUSTRALIJA 23. januar 1976. 7433000399

081 OSMACI HALILOVIĆ ELVIR AUSTRALIJA 12. maj 1979. 7433126905

081 OSMACI HRUSTIĆ DŽEVAD SAD 12. februar 1963. 7433110328

081 OSMACI HRUSTIĆ OHRAN NJEMAČKA 23. juli 1986. 7433125506

081 OSMACI HRUSTIĆ SAID SLOVENIJA 12. septembar 1974. 7433079328

081 OSMACI IČIĆ DŽEVAD SRBIJA 1. oktobar 1972. 7433082965

081 OSMACI ILIĆ MARJANA SRBIJA 27. oktobar 1980. 7433055990

081 OSMACI IMŠIROVIĆ HALIL NJEMAČKA 23. oktobar 1990. 7433049745

081 OSMACI IMŠIROVIĆ HAMDIJA NJEMAČKA 1. juli 1965. 7433049667

081 OSMACI IMŠIROVIĆ MIRZETA NJEMAČKA 10. februar 1965. 7433049750

081 OSMACI IMŠIROVIĆ MUEMIR NJEMAČKA 7. oktobar 1997. 7433049743

081 OSMACI JAHIĆ AMIR SLOVENIJA 24. mart 1975. 7433021581

081 OSMACI JAHIĆ DAMIR SLOVENIJA 21. mart 1983. 7433055280

081 OSMACI JAHIĆ IBRAHIM SLOVENIJA 23. juli 1987. 7433049567

081 OSMACI JAHIĆ MIRELA SLOVENIJA 21. februar 1996. 7433049526

081 OSMACI JAHIĆ RAHMAN SLOVENIJA 17. april 1997. 7433049563

081 OSMACI JAHIĆ SAMIRA SLOVENIJA 8. novembar 1972. 7433055284

081 OSMACI JAKŠIĆ NADA SRBIJA 10. august 1939. 7433017863

081 OSMACI JANJIĆ DANICA CRNA GORA 22. august 1983. 7433023175

081 OSMACI JANJIĆ DRAŽEN CRNA GORA 15. maj 1982. 7433023405

081 OSMACI JANJIĆ MILE SRBIJA 10. juli 1973. 7433116873

081 OSMACI JAŠAREVIĆ MUJO SRBIJA 23. februar 1972. 7433083074

081 OSMACI JEVTIĆ RANKA SRBIJA 6. april 1980. 7433115362

081 OSMACI JEZDIĆ MARTINA SRBIJA 17. novembar 2000. 7433132320

081 OSMACI JOKIĆ RADENKO SRBIJA 3. januar 1966. 7433115313

081 OSMACI JOKIĆ SINIŠA SRBIJA 18. septembar 1986. 7433115496

081 OSMACI JOKIĆ SREĆO SRBIJA 15. februar 1949. 7433115364

081 OSMACI JOKOVIĆ VIŠNJA SRBIJA 10. novembar 1950. 7433009676

081 OSMACI JOSIPOVIĆ GORDANA SRBIJA 23. august 1987. 7433018891

081 OSMACI JOVANOVIĆ MILA SRBIJA 6. juni 1962. 7433039418

081 OSMACI JOVANOVIĆ MILADIN SRBIJA 6. januar 1959. 7433002790

081 OSMACI JOVANOVIĆ MIROSLAV SRBIJA 29. juni 1986. 7433002960

081 OSMACI JOVANOVIĆ NEDELJKO SRBIJA 18. januar 1984. 7433115511

081 OSMACI JOVANOVIĆ SINIŠA SRBIJA 8. juni 1984. 7433002792

081 OSMACI JOVANOVIĆ SLAVIŠA SRBIJA 21. juni 1981. 7433002795

081 OSMACI JOVIĆ ČEDOMIR SRBIJA 30. maj 1979. 7433009671

081 OSMACI JOVIĆ DRAGAN SRBIJA 26. juli 1959. 7433039567

081 OSMACI JOVIĆ LJUBICA SRBIJA 18. juni 1966. 7433018568

081 OSMACI JOVIĆ PELKA SRBIJA 7. april 1983. 7433042299

081 OSMACI JOZIĆ TUNJO SRBIJA 10. maj 1957. 7433112381

081 OSMACI JUNUZOVIĆ HATIDŽA ŠVICARSKA 5. decembar 1988. 7433094426

081 OSMACI JUROŠEVIĆ LJEPOJKA SRBIJA 5. juni 1987. 7433043062

081 OSMACI JUROŠEVIĆ MIROSLAV SRBIJA 18. mart 1985. 7433018887

081 OSMACI KALAJDŽIĆ DAVOR SRBIJA 25. maj 1986. 7433110163

081 OSMACI KALAJDŽIĆ MILKA SRBIJA 1. oktobar 1965. 7433110482

081 OSMACI KALAJDŽIĆ PETKO SRBIJA 17. mart 1972. 7433117270

081 OSMACI KAPOR MIODRAG SRBIJA 27. septembar 1962. 7433043889

081 OSMACI KAPOR VLADIMIR SRBIJA 14. oktobar 1986. 7433102046

081 OSMACI KARABEGOVIĆ MEVLUDIN SLOVENIJA 20. novembar 1988. 7433085449

081 OSMACI KARAĆ PREDRAG SRBIJA 11. januar 1973. 7433117619

081 OSMACI KARIĆ ALMIR AUSTRIJA 21. maj 1990. 7433057751

081 OSMACI KARIĆ RAZIJA SRBIJA 21. april 1952. 7433116095

081 OSMACI KIKIĆ DRAGAN ITALIJA 15. februar 1970. 7433018773

081 OSMACI KIKIĆ JEZDIMIR SRBIJA 15. februar 1959. 7433023682

081 OSMACI KIKIĆ MILADIN SRBIJA 12. maj 1943. 7433140145

081 OSMACI KIKIĆ NEDELJKO ITALIJA 17. decembar 1992. 7433018644

081 OSMACI KIKIĆ SAŠA SRBIJA 6. novembar 1977. 7433018625

081 OSMACI KIKIĆ SLOBODANKA SRBIJA 24. mart 1942. 7433110632

081 OSMACI KIKIĆ SRĐAN SRBIJA 28. mart 1983. 7433018567

081 OSMACI KIKIĆ TIHOMIR ITALIJA 6. mart 1994. 7433018645

081 OSMACI KIKIĆ VERA SRBIJA 29. novembar 1960. 7433018624

081 OSMACI KLISARIĆ BOŠKO KOSOVO (UNMIK) 3. oktobar 1975. 7433117710

081 OSMACI KLISARIĆ DANIJELA SRBIJA 25. januar 1997. 7433052276

081 OSMACI KLISARIĆ MILICA SRBIJA 5. august 1999. 7433040841

081 OSMACI KLISARIĆ MIOMIR SRBIJA 16. februar 1993. 7433040323

081 OSMACI KLISARIĆ RADOMIR SRBIJA 20. januar 1996. 7433040322

081 OSMACI KLISARIĆ RUŽICA SRBIJA 10. maj 1968. 7433118073

081 OSMACI KLISARIĆ SAVO SRBIJA 26. januar 1971. 7433040676

081 OSMACI KLISARIĆ STRAHINJA SRBIJA 25. april 1993. 7433103388

081 OSMACI KLISARIĆ VOJKA SRBIJA 6. august 1974. 7433040677

081 OSMACI KLISARIĆ ZORAN SRBIJA 25. septembar 1967. 7433118074

081 OSMACI KMEKIĆ BOBAN SRBIJA 28. januar 1979. 7433078693

081 OSMACI KMEKIĆ BOŽO SRBIJA 31. decembar 1988. 7433018631

081 OSMACI KMEKIĆ BOŽO SRBIJA 16. maj 1964. 7433023481

081 OSMACI KMEKIĆ JUGOSLAV SRBIJA 26. april 1984. 7433040092

081 OSMACI KMEKIĆ SPOMENKA NIZOZEMSKA (HOLANDIJA) 4. oktobar 1981. 7433018633

081 OSMACI KMEKIĆ ZDENKA NIZOZEMSKA (HOLANDIJA) 8. juli 1978. 7433018627

081 OSMACI KMEKIĆ ŽELJKO SRBIJA 25. septembar 1980. 7433040087

081 OSMACI KOPIĆ ALEN NJEMAČKA 23. septembar 1987. 7433054800

081 OSMACI KOSANOVIĆ VASO SRBIJA 17. novembar 1957. 7433109417

081 OSMACI KOSTIJERČEVIĆ JOVANA SRBIJA 22. novembar 1996. 7433039576

081 OSMACI KOTLINSKI DRAGICA SRBIJA 29. decembar 1972. 7433115493

081 OSMACI KOZOMORA OLJA SRBIJA 21. juli 1997. 7433052305

081 OSMACI KOZOMORA RADMILA SRBIJA 15. juni 1962. 7433052306

081 OSMACI KRNJIĆ PREDRAG SRBIJA 5. septembar 1973. 7433110640

081 OSMACI KRNJIĆ STEFAN SRBIJA 18. novembar 1998. 7433115786

081 OSMACI KRSTIĆ GROZDA SRBIJA 21. oktobar 1945. 7433023163

081 OSMACI KULIĆ CVIJETIN SRBIJA 12. juni 1983. 7433060885

081 OSMACI KULIĆ DRAGAN SRBIJA 20. januar 1968. 7433029554

 <Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати