ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Јавни позив за субвенцију ђачки карти

30.09.2014.


Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Осмаци б.б. 75406 Осмаци, тел:056/337-314, факс:056/337-259

 

Број: 02-67-3/14
Датум: 25.09.2014.године

           
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 3. Правилника о субвеционисању превоза ученика основних и средњих школа с подручја општине Осмаци: број:02-014-291/13 од 31.12.2013.године и 02-014-193/14 од 25.09.2014.године, Начелник општине Осмаци,  р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за субвенционисање ђачких карти 

 

I - Предмет:

Субвенција ђачких карти за ученике средње и основне школе.

 

II - Право учешћа:

Право учешћа имају
ученици који свакодневно путују од мјеста становања до школе.

 

            III – Потребна документација:

Право на субвенцију остварује се подношењем захтјева Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Осмаци. Уз захјтев потребно је приложити сљедеће:

  • кућна листа,
  • потврду о редовном школовању,
  • рјешење или увјерење о оствареном статусу (Породица ратног војног инвалида I-IV категорије, породица умрлог ратног војног инвалида),
  • увјерење да су дјеца са посебним потребама, да су из породица корисника сталне новчане помоћи и дјеца из запуштених породица.

 

НАПОМЕНА:

Подносилац захтјева ће уз захтјев приложити документа из претходних тачака зависно од категорије којој ученик припада.

Списак ученика који користе аутобуски превоз за долазак у школу (обезбиједиће се службеним путем од стране општине). 

 

IV – Подношење пријава:

Пријаве се подносе у писарници општине, а најкасније до 03.10.2014.године.

 

 

                                                                                                    Н АЧ Е Л Н И К 

                                                                                     Љубо Петровић, дипл.ецц
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати