ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

LICITACIJA ZA PRODAJU OPREME I INVENTARA U VLASNIŠTVU OPŠTINE OSMACI

02.07.2013.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Осмаци б.б. 75406 Осмаци, тел:056/337-314, факс:056/337-259

 

Број: 02-014-153/13

Датум: 27.06.2013.године

           

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 2. Одлуке о лицитацији опреме и инвентара, број:01-022-32/13 од 10.05.2013.године, Начелник општине Осмаци,  р а с п и с у ј е

 

 

Л И Ц И Т А Ц И Ј У

за продају опреме и инвентара

у власништву општине Осмаци

 

 

I - Предмет лицитације:

1.      Путничко моторно возило марке „Ренаулт“, хаварисан, почетна цијена………………………………………………………………….. 200,00 KM

2.      Канцеларијске столице, хаварисане, почетма цијена по комаду……. 5,00 KM

3.      Усисивачи, хаварисани, почетна цијена по комаду………………… 10,00 KM

4.      Копир апарат марке „Canon“, хаварисан, почетна цијена………….. 20,00 KM

5.      Клима уређај, неисправан, почетна цијена………………………….. 50,00 KM

 

Сва опрема и инвентар се узима у виђеном стању.

 

II - Право учешћа:

Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

 

 

III - Вријеме и мјесто одржавања лицитације:

Лицитација ће се одржати дана 08.07.2013.године на платоу испред зграде општине Осмаци у Осмацима са почетком у 1100 часова.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Н АЧ Е Л Н И К

 

                                                                                            Љубо Петровић, дипл.ецц
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати