ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Двадесет и друга редовна сједница Скупштине општине

15.06.2011.


На основу члана 27. став 1. тачка 2. и члана 59. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци'' број: 7/05) САЗИВАМ ДВАДЕСЕТ ДРУГУ  редовну сједницу Скупштине општине Осмаци.

Сједница ће се одржати дана 17.06.2011. год. (ПЕТАК)  са почетком у  11 часова у сали за сједнице општине  Осмаци, за исту предлажем  с л е д е ћ и:

                                         Д н е в н и    р е д

 1. Извод из записника са 21 редовне  сједнице
 2. Информација о раду Начелника општине Oсмаци и ОАС између двије сједнице
 3. Измјена и допуна одлуке о задужењу општине Осмаци
 4. Информација о реализацији буџета општине Осмаци за период 01.01-31.03-2011
 5. Инфиормација о стању водоснабдјевања на подручју општине Осмаци
 6. Доношење одлуке о избору начелника  одјељења
 7. Споразум о чланству Савеза и градова Републике Српске
 8. Доношење одлуке о додјели замљишта за гробље, и  уређењу  гробља за избјегла лица
 9. Формирање комисије за пријем чланова Надзорног одбора у Јавним предузећима
 10. Доношење одлуке о расписивању конкурса за чланове надзорног одбора у  ЈКП,,Рад Спреча''
 11. Доношење одлуке о расписивању конкурса за чланове надзорног одбора у ЈП ,,Ветеринарска амбуланта'' Осмаци                   
 12. Одборничка питања (писана форма)


Молимо Вас да планирате  Ваше обавезе,  те сједници присуствујете у заказано
вријеме.


           С поштовањем!

                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                        Имшировић Мехмедалија

 
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати