ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG и буџета oпштине Осмаци

02.07.2020.


 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 02-014-171/20

Датум: 10.06.2020. године  

 

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 88. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“ број 3/17), Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG  и буџета општине Осмаци за 2020. годину,  Начелник oпштине расписује:   

ЈАВНИ ПОЗИВ

за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира  средствима USAID/PPMG  и буџета oпштине Осмаци

Општина Осмаци расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID Програма подршке маргинализованим групама жена на подручју општине Осмаци као партнерске јединице локалне самоуправе. Средства за финансирање бизниса обезбјеђена су суфинансирањем 50% од Америчке агенције за међународни развој USAID/ PPMG и 50% из буџета Општине Осмаци.

 

Фонд за финансирање самозапошљавња лица из циљне групе Јавног позива износи 52.000,00 КМ, а  износ гранта по једном незапосленом лицу, апликантици, је од 5.000,00 до 12.000,00 КМ.

Локална заједница и представници USAID/PPMG ће вршити праћење и контролу реализације бизниса најмање 12 мјесеци од дана  почетка рада предузетника.

 


Ко може аплицирати?

 

Право на додјелу средстава кроз Јавни позив имају жене које припадају маргинализованим групама ( у даљем тексту апликантице):

1.      жене жртве насиља,

2.      незапослене жене млађе од 35 година,

3.      жене с инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом,

4.      незапослене жене које живе и које ће своју самосталну дјелатност обављати на подручју општине Осмаци, и то:

-          као појединцима или као тиму,

-          које имају пребивалиште на подручју општине Осмаци,

-          које имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној дјелатности
(предност има 1. производња, 2. интелектуалне услуге, 3. услуге и 4. остало) на подручју општине осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе),

-          које у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност,

-          које ће пословну идеју реализовати на подручју општине Осмаци,

-          које нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине, 

-          да је реализација бизниса у складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити животне средине,

-          да су незапослене.

 

Очекује се и охрабрује пријављивање и учешће тимова у којима је око једне пословне идеје окупљено више жена. Шанса да пословни план буде реализован, уз сагласност подносиоца плана (у случају да подносилац плана не одлучи ући у реализацију пословног плана), већа је уколико бизнис план буде имао све релевантне и реалне показатеље успјешности. Један тим, односно самостални подносилац, може пријавити више пословних планова. Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.

 

Ко не може аплицирати?

 

Јавни позив је намијењен подршци маргинализованих група жена, те се пријаве појединаца или тима у којем је водитељ тима мушкарац неће узети у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Аплицирати не могу жене које су раније биле власнице неког бизниса, чак и ако је тај бизнис у тренутку подношења пријаве на Јавни позив одјављен.

 

Шта треба да садржи пријава?

 

-          попуњен пословни план (прописан образац),

-          биографију,

-          копију личне карте,

-          копију пријаве о пребивалишту (не старију од 6 мјесеци),

-          изјаву да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине (саставни дио пријавног обрасца, а потврду издату од стране надлежног органа доставиће апликантице чији бизниси буду подржани из буџета, прије потписивања уговора о додјели средстава),

-          доказ да припадају једној/више маргинализованих група жена,

 

Каква идеја се може обрадити кроз пословни план?

 

Идеја која се пријављује мора се обрадити као пословни план, идеје у свим дјелатностима осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе), под условом да се реализује на подручју општине Осмаци. Замишљену пословну идеју треба преточити у пословни план према оригиналном обрасцу пријаве. Пословна идеја мора бити предата под шифром, а шифра с именом и презименом предата посебно у затвореној коверти. Одговорност за оригиналност пословне идеје искључиво је на подносиоцу идеје.

 

Комисија ће извршити вредновање пословних планова према јединственим критеријумима.

 

 

Критеријуми за вредновање пословних планова

 

a)      Позитивни критеријуми:

·         да је испоштована процедура за писање пословног плана;

·         да се пословни план реализује на подручју општине Осмаци;

·         да ће бизнис дјеловати у секторима за којима постоји потреба;

·         да реализација бизниса не угрожава животну средину и да је у складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити животне средине.

 

б) Критеријуми за оцјену квалитета пословног плана у оквиру сљедећих сегмената (детаљније образложени у оквиру обрасца за оцјењивање пословног плана):

 

·         пословна идеја

·         број запослених

·         производ / услуге

·         анализа тржишта

·         маркетиншки план

·         финансијски план и инвестициони план

 

     ц) Елиминаторни критеријуми:

·         пословни план није достављен у назначеном року;

·         недостају формални услови за кандидовање пословног плана (непотпуна или нетачна документација);

·         пословни план није попуњен у потпуности;

·         бизнис се не реализује на подручју општине Осмаци;

·         бизнис је раније био регистрован у власништву апликантице и након тога одјављен;

·         апликантица је осуђивана за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине.

 

Образац за оцјењивање пословног плана

 

Врста дјелатности

 

Производња

40Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати