ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Потпредсједник скупштине Општине

Потпредсједник скупштине општине Осмаци

Мехмедалија Имшировић

Мехмедалија Имшировић, рођен је у Дрвеницама.

 

 

 

 

 

  • Скупштина има предсједника и једног потпредсједника Скупштине који се бирају из реда одборника на период трајања мандата  Скупштине.
  • Избор предсједника и потпредсједника Скупштине врши се у складу са одредбама Статута и Пословника о раду СО-е.
  • Потпредсједник Скупштине је у радном односу у Скупштини и остварује права на плату и друга права из радног односа у складу са законом, колективним уговором и одлуком Скупштине.                            
  • Кандидовање и избор потпредсједника Скупштине врши се према одредбама Пословника о раду СО-е које се односе на кандидовање и избор предсједника Скупштине.
  • Ако је предсједнику Скупштине престала функција прије истека времена на које је изабран, дужност предсједника Скупштине до избора предсједника обавља потпредсједник Скупштине.
  • Уколико потпредсједник Скупштине одбије да обавља функцију предсједника или уколико Скупштина нема потпредсједника, фунцију предсједника обављаће најстарији одборник до избора предсједника Скупштине.
  • Разрјешење потпредсједника Скупштине врши се по истом поступку по коме се врши разрјешење предсједника Скупштине.                                      
  • Потпредсједник Скупштине обавља послове утврђене Статутом и Пословником о раду СО-е, помаже у раду предсједнику Скупштине и, по овлашћењу предсједника, обавља одређене послове из дјелокруга рада предсједника Скупштине.
  • Потпредсједник Скупштине замјењује предсједника и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати