ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Основни демографски подаци

По попису становништва из 1991. године, општина Осмаци  је имала 7039 становника.

Број становника у општини Осмаци по последњем интерном општинском попису из 2001. године   износио је 4646 становника, а са расељеним  становништвом  тај број износио је 5258 становника. По истом попису у општини је 1385 домаћинстава, од чега је 187  расељених домаћинстава која су се у претходном периоду  настанила на подручју општине Осмаци.  Просјечна величина  домаћинства по том попису износи 3,79 чланова.    

Попис из 2001. године је био интерног карактера и спроведен од стране општине. Због тога су пописна обиљежја недовољна и некомплетна са једне стране, а са друге методолошки необјашњена.

У периоду 1992-1995. година долази до великог пада  општинске популације  као резултат ратних дејстава и разарања. У наведеном периоду  у готово свим насељима долази до популационог пада, а што је  првенствено резултат одласка бошњачког становништва са територије општине Осмаци.

Према интерној процјени , број становника у општини Осмаци у 2009. години износио је 5242 становника.

По подацима Републичког завода за статистику,  на локалним изборима у 2008. години било је регистровано 3579 бирача, што индиректно може да укаже на укупан број становништва у општини Осмаци, односно о контигенту становништва старијем од 18 година. Међутим , и овај податак треба узети са резервом јер један број становника општине Осмаци, претежно бошњачке националности, због повољнијег остваривања одређених личних права  (борачка права, права из области социјалне заштите, здравствена заштита, подстицаји у пољопривреди  и др.) посједује лична документа  издата у сусједној општини Калесија, те самим тим не улазе у горе наведени број.

Дакле, према процјенама дошло је до смањења броја становника у односу на 1991. годину. Разлози за то се налазе у чињеници да је и поред организованог повратка на подручје општине Осмаци један број предратног становништва одлучио да се трајно настани на подручју других општина, претежно у ФБиХ, али и у РС.  Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати