ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне послове

в.д.Начелник Одјељења 

Синиша Поповић, дипломирани економиста  
 
 
 Синиша Поповић рођен 25.06.1977. године у Тузли.
 
Дипломирао је на факултету за пословне и финансијске студије Бања Лука
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радно искуство
 •  01.02.2009 - 20.07.2010 .године савјетник начелника општине Осмаци ;
 •  21.07.2010 - 28.12.2012 .године секретар Скупштине општине Осмаци :
 •  30.11.2016 - в.д.начелник  Одјељења за општу управу ,просторно уређење и комуналне послове
 • Дуго година радио у приватном сектору
 
Опис послова и задатака:
 • координира рад извршилаца у одјељењу и врши распоред послова и задатака на раднике у одјељењу, одговара начелнику општине за законит и благовремен рад радника;
 • прати стање у областима за које је одјељење образовано и покреће иницијативе за рјешавање поједини питања;
 • стара се о законитом, ефикасном и квалитетном вршењу послова, те о организацији и унапређењу рада одјељења;
 • израђује нацрте нормативних аката из области одјељења, организује и спроводи консултације о њима;
 • пружа помоћ мјесним заједницама у пословима који произилазе из надлежности овог одјељења;
 • обавља послове надзора над законитошћу рада организација и заједница у овој области и предлаже и предузима потребне мјере у складу са Уставом и законом;
 • утврђује програм рада одјељења и стара се о његовом извршавању;
 • врши оцјењивање рада извршилаца у одјељењу;
 • врши надзор вредновања рада и успјешности вршења послова извршилаца у одјељењу, а у оквиру њиховог описа радног мјеста;
 • доноси појединачна акта из надлежности одјељења;
 • обавља и друге послове који му се ставе у надлежност
 
Контакт:
 
Телефон: 056 337 038
Моб.тел  ; 066 737 777
Факс: 056 337 259
e-пошта: sekretarsoosmaci@gmail.com


Вријеме у Осмацима

Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати