ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Секретар начелника општине

Секретар начелника општине
 
Јурош Јањић, дипломирани економиста    
 
 
Јурош Јањић, рођен 27.06.1963. године, Сајтовићи, Општина Осмаци, гдје је и настањен.
 
Економску  школу завршио у Калесији, Дипломирао је на Факултету за пословне студије Бања Лука 2008. године.
 
 
 
 
 Радно искуство
 
Има укупно 18 година радног стажа.
 
Од 1996 године запослен у Општинској административној служби општине Осмаци, на пословима и задацима: 
 • 1996 године радио на пословима Секретара Извршног одбора
 • 1999. године радио на пословима Техничког секретара
 • 2001 године радио на пословима шеф одсјека за Скупштинске и заједничке послове
 • 2001, године радио на пословима шеф кабинета у Одјељењу за општу управу Општине Осмаци,
 • 2002. године Вршилац дужности секретара СО Осмаци,
 • 2003 Секретар начелника општине 

Опис послова и задатака
:
 • руководи стручном службом;
 • координира рад извршилаца у стручној служби;
 • врши оцјењивање рада извршилаца у стручној служби;
 • помаже начелнику општине у припреми аката (одлука, рјешења, закључака, правилника, наредби, упутстава и др.);
 • припрема информације и извјештаје из Програма рада СО-е за сједнице Скупштине;
 • припрема нацрте уговора које по закону у име општине закључује начелник општине;
 • израда другостепених одлука које по жалби доноси начелник општине;
 • овлашћен је за информисање (давање информација за штампу, телевизију и радио из области рада начелника општине и Скупштине општине);
 • организује вођење записника са сједнице СО и њених радних тијела;
 • пружа правну помоћ мјесним заједницама;
 • обавља и друге послове по налогу начелника општине.

Контакт:

Телефон: 056 337 314
Факс: 056 337 259
е-пошта: juros.janjic@gmail.com


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати