ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Замјеник начелника општине

ИЗБОР И НАДЛЕЖНОСТИ:
 
Замјеника начелника Општине бира Скупштина Општине на приједлог начелника Општине, по поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине Општине утврђеним  Статутом и Пословником Скупштине Општине.
 
Замјеник начелника Општине извршава дужности које му повјери начелник Општине, замјењује начелника Општина и дјелује у његово име када је начелник Општине одсутан или спријечен у вршењу својих дужности, као и друге послове у складу са законом и овим Статутом.
 
У случају престанка функције начелника Општине, замјеник начелника Општине има сва овлашћења која припадају начелнику Општине у складу са законом и  Статутом, а до избора новог начелника Општине.
 
 
 
 

 Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати