ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Климатске карактеристике

Осим природних ресурса и клима, као природни услов, детерминирајућа је претпоставка при избору производне оријентације у пољопривреди али и другим привредним активностима. Географски положај и рељеф опредијелили су основне климатске карактеристике подручја. Подручје општине, у цјелини, налази се у појасу умјерено континенталне климе, са наглашеним годишњим варијацијама температуре и падавина . Битне карактеристике овог климата се огледају у следећем: љета су топла, док су зиме већином хладне, јесен је незнатно топлија од прољећа док је прелаз од зиме према прољећу на почетку врло брз, а затим је пораст температуре уједначен.Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати