ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Пословник Скупштине општине

Скупштина Општине доноси Пословник о раду скупштине општине, пословником регулишу се питања која се односе на права и обавезе одборника, њихову одговорност, начин избора предсједника, потпредсједника скупштине општине, њихова права и обавезе, начин избора секретара скупштине општине и његова права и дужности, начин и поступак избора замјеника начелника, полагање свечане заклетве и њен садржај, поступак сазивања сједнице скупштине општине, утврђивање дневног реда сједнице, утврђивање резултата гласања, овлаштени предлагачи сазивања сједнице, уколико је не сазове предсједник, поступак предлагања и доношења општинских одлука, обавјештавање јавности о раду скупштине, садржај и начин вођења записника о раду сједнице скупштине и друга питања о значају за организацију и рад скупштине.Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати