ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

О Скупштини

Скупштину Општине, као орган одлучивања и креирања политике Општине, чинe одборници изабрани на непосредним, демократским и вишестраначким изборима на период од четири године. Скупштину Општине чини 15 одборника. 


Конституисање
 
Новоизабрана Скупштина Општине сазваће се ради конститутисања најкасније 30 дана након објављивања резултата избора од стране органа надлежног за спровођење избора.
Конститутивну сједницу Скупштине Општине сазива предсједник Скупштине Општине ранијег сазива и њом предсједава до избора радног предсједништва у новом сазиву.
 
Радно предсједништво обавља консултације са представницима политичких странака чији су одборници изабрани у Скупштину Општине и предлаже број и састав комисије за верификацију мандата одборника и комисије за избор и именовања и мандатно-имунитетска питања. Остала питања у вези са конституисањем Скупштине Општине уређују се Пословником о раду Скупштине. 
 
Скупштина Општине одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја одборника, ако за поједина питања законом или овим Статутом није другачије предвиђено.

Документи
 
   

  Анкета

  Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
  Не
  Да
  Нисам упознат са стањем животне средине
  Резултати