ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Уређена саобраћајна и водоводна инфраструктура

Секторски циљ 1.3: Уређена саобраћајна и водоводна инфраструктура до 2015. године.
 
Општина Осмаци има солидну саобраћајну мрежу. Магистрални, регионални и највећи дио локалних путева су асфалтирани цијелом својом дужином. Када посматрамо активности локалне управе  у претходном периоду, највише позитивних помака учињено је управо у области  саобраћајне инфраструктуре. Иако је већина саобраћајница у таквом стању да захтијевају реконструкцију у смислу санирања ударних рупа, проширења профила као и постављања адекватне саобраћајне сигнализације  можемо бити релативно задовољни општим стањем те је у  овом секторском циљу акценат стављен на асфалтирање преосталих локалних путних праваца у наредном планском периоду.
 
Посебан проблем који се идентификује у последње вријеме  у области саобраћаја јесте појава клизишта која озбиљно угрожавају поједине путне комуникације на подручју општине.
 
У области водовода идентификована су насељена мјеста која имају највеће проблеме са водоснабдијевањем на подручју наше општине и за које је рјешавање питања водоснабдијевања у самом врху приоритета.
 
Пројекти који доприносе остварењу овог циља:
 1. Реконструкција пута Палма -Врело
 2. Реконструкција пута Спреча - Осмаци
 3. Реконструкција пута Мекота – Бајагића Брдо -  Матковац
 4. Асфалтирање локалног пута у насељеном мјесту Косовача
 5. Асфалтирање локалног пута Ребићи – Ракино Брдо
 6. Асфалтирање локалног пута Сајтовићи – Папратник
 7. Асфалтирање локалног пута Пандури – Врело
 8. Асфалтирање локалног пута Параклиси – Павловићи
 9. Асфалтирање локалног  пута у насељеном мјесту Кула
 10. Асфалтирање локалног пута Сајтовићи – Ловачка кућа
 11. Асфалтирање локалног пута Кусоње – Загорци
 12. Асфалтирање и уређење улица у ужем центру општине Осмаци
 13. Санација локалног пута за Мраморак
 14. Изградња пјешачке стазе поред магистралног пута Тз- Зв на релацији Шарци –  Г. Цапарде
 15. Изградња пјешачке стазе поред регионалног пута Сарићи – Цапарде
 16. Уређење пољског пута на релацији Кула – Јаруге – Кмекићи
 17. Уређење пољског пута на релацији Риђошићи – Зидоње
 18. Реконструкција локалног водовода за насељена мјеста Ракино Брдо и Зелина
 19. Изградња и реконструкција локалног водовода за насељена мјеста Борогово и Матковац
 20. Изградња  локалног водовода за насељена мјеста Кулина и Црни Врх
 21. Изградња и реконструкција локалног водовода за насељено мјесто Косовача
 22. Реконструкција локалног водовода за насељено мјесто Махала
 23. Реконструкција локалног водовода за насељено мјесто Шарци
 24. Санација три клизишта у насељеном мјесту Косовача
 25. Санација два клизишта на локалитету Црни Врх
 26. Санација клизишта у насељеном мјесту Хајвази
 27. Санација клизишта у засеоку Калајџићи
 28. Санација клизишта у насељеном мјесту Борогово
 29. Санација клизишта у насељеном мјесту Пантелићи
 30. Асфалтирање пута Црквине – Зелина
 31. Асфалтирање пута у Вилчевићима
 32. Уређење пољског пута Сајтовићи – Петрово поље – Казин тук
 33. Уређење пољског пута Шехер – Насиповићи
 34. Изградња моста у Сајтовићима
 35. Изградња моста у Шехеру
 36. Изградња моста на Мраморској ријеци у Кули
 37. Изградња моста у Вилчевићима
 38. Изградња моста на ријеци Спречи, од Шараца према Матковцу
 39. Асфалтирање пута Павловићи – Тадићи
 40. Уређење пољског пута Мајдан – Мрамор – планина
 41. Уређење и насипање пута Ново Насеље – Вилчевићи
 42. Постављање уличне расвјете на регионалном путу на дионици Цапарде – Мајдан  


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати