ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Повећати број одрживих пољопривредних газдинстава

Секторски  циљ 1.1: До краја 2015. године, повећати број одрживих пољопривредних газдинстава на подручју Општине за 20%. 

Анализа пољопривреде општине Осмаци је показала да, и поред повољних, а за поједине културе и оптималних, природних услова за развој пољопривредне производње којима општина Осмаци располаже, стање у пољопривреди карактерише континуирано опадање значаја пољопривреде у укупном привредном развоју. Расположиви природни ресурси се не користе довољно а продуктивност пољопривредне производње је ниска . Сеоска домаћинства су углавном оријентисана на екстензивну пољопривредну производњу која не доноси оптимално задовољавајуће резултате. Поред тога, у претходном периоду  није постојала активна подршка развоју сеоског предузетништва које представља веома важан фактор побољшања животног стандарда у руралним подручјима.

 
Овај циљ подразумјева стварање окружења које ће подстицајно дјеловати на  јачање постојећих сеоских газдинстава као и стварање основних предуслова за развој и јачање интензивне пољопривредне производње на подручју општине.
 
 Пројекти који доприносе остварењу овог циља:
  1. Стратегија развоја пољопривреде
  2. Развој  задружног сектора
  3. Стварање базе података о пољопривредним газдинствима на подручју општине
  4. План подстицаја пољопривредне производње
  5. Унапређење воћарске производне
  6. Унапређење сточарске производње, са акцентом на производњу млијека и меса
  7. Производња поврћа и цвијећа у затвореним просторима, и на отвореном пољу
  8. Развој пчеларств
  9. Производња љекобиља
  10. Развој рибарства


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати