ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Отпадне воде

Насељена мјеста на подручју општине Осмаци не посједују уређен систем канализационе мреже, отпадне воде испуштају се искључиво  у властите септичке јаме. Значајан проблем представља одређен број домаћинства која не посједују  септичке јаме.
 

У последње вријеме посебан проблем представља изградња мини фарми гдје власници тих фарми не посвећују неопходну пажњу одводу и третману осочних отпадних вода. Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати