ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Шумски ресурси

Шумовитост општине Осмаци износи 47,36%, што је по Хаселу сврстава у ред добро шумовитих.

Сјеча шуме, односно њена експлоатација са аспекта локалне заједнице није адекватна, а као последица тога јавља се ерозија земљиштва, нарушавање природне  равнотеже и биодиверзитета, односно угрожавање опстанка појединих  животињских врста.  


Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати