ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Животна средина

У цијелом свијету је присутана свијест о потреби очувања здраве животне средине, што је повезано и са развојем на принципу одрживог развоја. Одрживи развој по својој суштини представља такав развој у којем последице развоја у једном периоду не угрожавају развој у следећем периоду.
 
Одрживи развој је развој у правцу задовољавања потреба садашњих генерација не угрожавајући могућност будућим да задовоље њихове потребе. (Bruntland Commision Reporting, 1987).
Такав приступ се заснива на идеји да овај свијет нисмо наслиједили од предака, већ га посуђујемо од својих потомака.
 

Данас не постоји ни један екосистем на који човијек није утицао у мањем или већем обиму. 

K


 

Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати