ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Стратегија развоја општине Осмаци

 На основу прикупљених података који показују тренутно стање у појединим областима, урађена је  SWOT анализа општине Осмаци, односно анализа основних снага, слабости, могућности и пријетњи са којима се суочавају Осмаци. Снаге и слабости представљају интерне (унутрашње) факторе, односно интерну анализу која треба да укаже на то шта су предности, а шта недостатци наше општине, док пријетње и могућности представљају екстерне (спољне) факторе, односно екстерну анализу која треба да идентификује потенцијалне пријетње развоју као и да укаже на то шта су шансе, односно могућности наше општине. Снаге и могућности представљају позитивне, док слабости и пријетње представљају негативне факторе економског развоја.
 
Користећи SWOT анализу у стратешком планирању, односно идентификујући интерне и екстерне факторе који утичу на развој наше општине настојаћемо што боље да:
  • искористимо наше снаге;
  • реализујемо могућности;
  • смањимо утицај пријетњи;
  • елиминишемо слабости. 

Евалуација Стратегије развоја је урађена ангажовањем евалуатора од стране УНДП који је урадио евалуацијски извјештај .Овај извјештај представља основ за ревизију Стратегије развоја

Evaluacijski izvjestaj


 

Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати