ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

ЈАВНИ ОГЛАС О ЛИЦИТАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА

28.02.2018.


R   e   p   u   b   l   i   k   a      S   r   p   s   k   a

OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI
Комисија за лицитацију
 
Broj: 02-014-42/18
Datum: 23.02.2018.godine
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
О ЛИЦИТАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
 
Члан 1.
Дају се на лицитацију пословни простори и то:
 
1. Пословни објекат „Самопослуга“ у Осмацима, сљедећег садржаја:
- Пословни (изложбени) простор, величине 110.70 м2
- Магацински простор са канцеларијом и мокрим чвором, величине 34,00 м2
Почетна цијена мјесечног закупа износи 100,00 КМ.
 
2. Пословни објекат „Читаоница“ у Осмацима, сљедећег садржаја:
- Пословни (изложбени) простор I, величине 40.00 м2
- Магацински простор, величине 44,00 м2
- Пословни простор II (двије просторије), величине 120,00 м2
- Пословни простор поткровље III , величине 150,00 м2
Почетна цијена мјесечног закупа износи 100,00 КМ.
 
Члан 2.
Јавна лицитација ће се одржати дана 22.03.2018.године у сали СО-е Осмаци са почетком у 1100 часова.
 
Члан 3.
Сви пословни простори се издају на минимални временски период од 18 мјесеци, с тим да се исти може и продужити.
Пословни простори се могу погледати сваког радног дана у времену од 08-1600 часова.
 
Члан 4.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која прије почетка лицитације на благајни општине уплате 10% средстава од почетног износа увећаног за период закупа (10%х18).
 
Члан 5.
Са закупцима ће се склопити уговори којима ће се регулисати услови закупа.
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
 
                                                                                                                  Радо Јакшић
 Вријеме у Осмацима

Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати