ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

PLAN Izlaganja Privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 081-Osmaci

17.07.2020.


 Na osnovu člana 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska   („Službeni glasnik BiH“, broj: 25/20 i 38/20),  Opštinska izborna komisija Osmaci, na sjednici održanoj 14. jula 2020.  godine, donijela je:

 

PLAN

Izlaganja  Privremenog biračkog spiska

za izbornu jedinicu 081-Osmaci

Član 1.

Ovaj Plan obuhvata način obavještavanja javnosti o trajanju izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska i mjestima na kojim će se izvod i Centralnog biračkog spiska biti izložen, odnosno dostupnost, kao i način obavještavanja raseljenih lica o eventualnoj promjeni biračke opcije u Centru za birački spisak  i način pristupa svim zainteresovanim licima kako mogu provjeriti podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska te izvršiti njihove ispravke ili dopune kod nadležnog organa.

Član 2. 

                Putem plakata i veb stranice Opštine Osmaci, javnost će biti obavještena  o trajanju, mjestima na kojima će izvod iz Privremenog  biračkog  spisaka biti izložen, te o postupku za vršenje ispravke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i način promjene biračke opcije raseljenih lica. 

Član 3. 

                Privremeni izvod iz Centralnog biračkog spiska za područje Opštine Osmaci biće izložen na slijedećim lokacijama, prema priloženoj tabeli:

R/B

Naziv mjesne zajednice

Lokacija

1

MZ OSMACI

-Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Osmaci za biračko mjesto 081B001A i 081B001B

2

MZ OSMACI

-Čitaonica Rakino brdo za biračko mjesto 081B002

3

MZ CAPARDE

-Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Caprde za biračko mjesto 081B004 i 081B005

4

MZ BOROGOVO

-Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Matkovac za biračko mjesto 081B003

 

Član 4.  

Period trajanja izlaganja izvoda  iz Privremenog Centralnog biračkog spiska je od 18.07.2020. godine do 18.08.2020. godine. U tom periodu, birači će biti u mogućnosti da provjere svoje podatke u izvodu iz Privremenog biračkog spiska na lokacijama biračkih mjesta sa prethodnih izbora i u Centru za birački spisak Osmaci.

Član 5.  

                Opštinska izborna komisija Osmaci obezbjedi će svim osobama i političkim subjektima pristup u izvod iz Privremenog  biračkog spiska u Centru za birački spisak Osmaci u periodu izlaganja Izvoda od 08:00-16:00 h, gdje će imati mogućnost tražiti pojašnjenje  u vezi ispravke ili dopune svojih podataka.

Član 6. 

                Birači koji u toku izlaganja izvoda iz Privremenog Centralnog biračkog spiska uoče nedostatke i pogrešne podatke, imaju pravo da zahtijevaju njihovu ispravku ili dopunu podataka kod organa  nadležnog za vođenje podataka čija se ispravka zahtjeva.

Član 7.  

Državljani Bosne i Hercegovine koji imaju pravo u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i imaju status raseljenih lica, imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Osmaci, podnose lično zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak Osmaci u vremenskom periodu od 08:00 h do 16:00 h svaki radni dan.

Zahtjev za promjenu biračke opcije mora se podnijeti najkasnije 75 dana prije održavanja dana izbora odnosno najkasnije do 01.09.2020. godine . Zahtjev koji bude primljen nakon ovog roka će biti obrađen nakon održavanja izbora.

 

Član 8.  

                Prigovor i žalbe mogu se podnositi Opštinskoj izbornoj komisiji Osmaci u periodu izlaganja izvoda iz Privremenog Centralnog biračkog spiska.

Član 9. 

                Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Osmaci“ i na web stranici Opštine Osmaci http://www.osmaci.org

 

Broj:01/2-03-1/20

Datum:14.07.2020. godine                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                         OPŠTISKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                   Vlado Kapur  dip.ecc.

 

 

 

 
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати